Vznik nemocí a jejich úrovně


Motto:

Mnozí lidé se do dnes naivně chovají tak,
jako by byli lékaři všemocní a měli
"zdraví"v nemocnicích skladem.
autor

Úroveň první

Špatná strava,
nevhodné solení = jen kuchyňská sůl, neboli NaCl 
1a

Špatná psychika: nejrůznější trápení, zlost, závist, nenávist, odsouzení (pomluvy), neschopnost odpustit, zášť, nerozhodnost = neustálé "patlání" se v sobě, sobectví, sobectví, sobectví.
1b

Špatné mezilidské vztahy: rodinné, pracovní a vůbec
s okolím
1c

Stresy a přetížení
1d

Líné tělo, pomalý a stagnující metabolismus   
1e 

  Intoxikace nejrůznějšího druhu  
1f

   Špatný vzduch 
1g  

     Špatná voda     
1h

Špatné zásahy léčitelů a lékařů na fyzické úrovni těla 
1ch

Genetické poruchy po rodičích, genetické poruchy "vlastní"
1i

  Karmická zátěž
1j

Prokletí a podobné 
psychotronické techniky
1k

Nejrůznější poškození aurických polí a energoinformačních struktur po diletantských kursech, "léčitelských" zásazích,
nevhodných experimentech, silných šocích - např. v boji za války, úrazech, haváriích, atp.
1l

Postupně se víceméně rychle prohlubující dysfunkce 
nejrůznějších orgánů a funkcí, vzniklé na základě relativně malých a zdánlivě "nepodstatných"poranění páteře
1m

Zdravotní reakce malých dětí (do
osamostatnění), starší nevyjímaje, jako reakce na špatný život rodičů
1n

Vliv  GPZ,psychosomatických zón, elektrosmogu, radonu a jiných záření
1o

Při silném emotivním náboji negativního charakteru vloženém do události, může na kterékoliv úrovni vzniknout jako reakce na to během několika málo hodin silná rýma, bolesti či tlaky v žaludku, poruchy trávení a vylučování, srdeční arytmie, pocity tlaků v hrudníku apod. .
Avšak, jsou - li skutečné příčiny těchto výše uvedených stavů daným jedincem správně pochopeny a následně eliminovány, tak vše, co ještě před chvílí v těle vykazovalo stav silné dysfunkce a vypadalo jako nastupující nemoc, se je zrovna tak rychle schopno vrátit do normálu, ke zdraví. A ač předchozí řádky vypadají téměř neuvěřitelně, takto to funguje naprosto perfektně.      
Při nepochopení příčin vzniku takto skokově zhoršeného zdravotního stavu, nás nemoc přibrzdí v našich silných negativních emocích, postojích, či jiném z mnoha typů sebe ubližování si, a nemoc proběhne standardně, to je tak, jak to zná z praxe téměř naprostá většina lidí.
Ale pozor!!  V této fázi je člověkem vyrobeno "sítko" na Duši a tím je i zaděláno na problémy v budoucnosti.

 


Úroveň druhá

Varovné "příhody": náběh k příhodám, event. vyváznutí z nich o "fous"; typu havárie, úrazy, tzv. nešťastné náhody, tzv. být v nepravý čas na nevhodném místě, ztráta značných částek peněz apod
2a

 

 

Úroveň třetí

Výpadky vitaminů a stopových prvků a s tím spojené zdravotní problémy
3a

Metabolismus = látková výměna v buňkách je narušena
3b

Orgány začínají špatně fungovat, je porušena jejich souhra.
3c

Je porušená hormonální a enzymatická činnost žláz s vnitřní sekrecí
3d

Na této třetí úrovni obvykle lékaři stanovují (když to vše "dobře jde") své diagnózy a považují je za včasné a dobré. Často pak nastupují operativní zákroky a nejrůznější terapie, často vysoce specializované a drahé. Z hlediska oficiální medicíny vypadající mnohdy jako velmi efektivní s vysokým procentem úspěšnosti. To pacienta  uklidní, vše vypadá, že medicína má "jeho" problém pod kontrolou.

            Je to také onen časový interval v životě člověka, kdy se začnou podávat léky a můžeme zde zaznamenat pomalu a nenápadně vznikající bludný kruh:

...tělo signalizuje, že něco není v pořádku = vzniká nemoc => jsou podávány léky, event. je aplikována jiná terapie a tím se utlumují vnější projevy nemoci  =>  nějaký čas to vypadá, že je vše pod kontrolou => vzniká další zdravotní problém = nemoc, či komplikace vzniklá jako následek užívání léků => nové "léky" na novou "nemoc" =>  atd.; a zpět na začátek bludného kruhu...tělo signalizuje, že něco není v pořádku...
Dejme tomu, že pacientovi je během běžné preventivní prohlídky zjištěn vysoký krevní tlak (dnes celkem běžná věc). Lékař mu nasadí jeden z mnoha farmaceutických přípravků na snížení TK a samozřejmě správně přidá obvyklá doporučení o nebezpečí spočívajícím v silném solení, zdůrazní nutnost upravit stravu, přestat kouřit, přidat pohyb atd. 
Pacient však už zakrátko ke svému úžasu zjistí, že jen prostým užíváním tabletek se jeho TK již za pár dnů upravil do normálu ke spokojenosti jeho i ošetřujícího lékaře, a to i přesto, že vlastně ani ještě nestihnul respektovat a zrealizovat ona doporučení lékaře o nutnosti změny životního stylu a stravovacího režimu!! Tímto poznáním však dojde naprosto k mylným závěrům, a sice, že i když nerespektuje ona ozdravná doporučení lékaře, nasazená léčba prášky naprosto fantasticky drží tlak krve na uzdě!!! A to je vlastně začátek oné pěkné "cesty do pekel".
Chudák naivní, neznalý a reklamami zcela zmanipulovaný pacient si ovšem neuvědomuje, že se mu TK nezvýšil jen jaksi náhodně proto, že prostě jen měl smůlu, ale že ve skutečnosti je to následek např. jeho nezřízeného života, přetížení v práci, nezvládaných stresů, ale také, což je pro mnohé dodnes nepochopeným tajemstvím, jako následek naprosto špatných duševních pochodů, smýšlení a sobectví atd., atd.. Nadšeně sleduje svůj TK na tonometru, který si iniciativně koupí, jak jsou parametry jeho TK díky užívání prášků dobré.Vůbec si přitom ale neuvědomuje, že právě začal s vytvářením vlastního a kvalitního "bludného lékového kruhu" ! V praxi to znamená, že užívá chemickou substanci, která sice na jedné straně opravdu upraví tlak krve do normálu, ale na straně druhé, jsou to přece jen látky, které mají vždy spoustu vedlejších účinků, protože prostě do těla nepatří. Sekundárně tyto látky v budoucnu způsobí hodně jiných problémů, to protože ať jim říkáme jak chceme, jsou to pořád přece jen cizorodé látky. 
Zkraje to není vůbec znát. Je to stejné, jako např. u začínajícího kuřáka cigaret, marihuany, či konzumenta tvrdého alkoholu, tito také během první let téměř vůbec nevnímají pomalu nastupující změny v těle. Ale s přibývajícími léty, kdy se léky pravidelně užívají, nastává zanesením buněk těmito nežádoucími látkami docházet ke spoustě nežádoucích změn v mnoha orgánech těla. a jsme opět zpět u výše uvedeného bludného kruhu.


Úroveň čtvrtá

Malé lokální nemoci typu: nachlazení, chřipky, záněty, žlučníkové záchvaty, žaludeční vředy, stálé malé bolesti, zvýšená únava, atp.
4a

 


Úroveň pátá

Chronické problémy např.: vys. krevní tlak, revma, různé bolesti po těle, trávení stále špatné, krev špatná, vysoká hladina cukru v krvi, a  vůbec všechny nemoci.
5a

Stále se opakující operace
a úrazy, "nešťastné příhody"
atp.
5b

V této fázi se projevy a volání těla po pomoci tlumí soustavně podávanými farmaceutiky a operacemi. Lidé se omalu smiřují s tím, že budou pořád nemocni a do smrti užívat pilulky.
5c

 

 

Úroveň šestá

Těžké orgánové dysfunkce, metabolismus lokálně selhává, stavy nefunkčnosti se stávají chronickými
6a

Bludný kruh typu nemoc a léky 
a nepochopení příčin a ještě lépe ukotvená nemoc v těle a atd. . Při nabídnutí pomoci se lidé ohrazují tím, že: .lékaři v emocnici říkali, už to lepší nebude atp. .              6b

V této fázi už lidé často velmi trpí. Často však odmítají nést za svůj stav odpovědnost a svalují to na nešťastné náhody, karmu, osud, špatné astrologické vlivy apod.
6c

 


Úroveň sedmá

Infarkty, mozkové příhody, ucpané krevní řečiště, rakoviny.
7a

 


Úroveň osmá a konečná

Když ani na předcházející úrovni, ze které ještě existuje návrat zpět člověk nepochopí, že je nemožné být současně zdravý a přitom svým celkovým jednáním vytvářet optimální podmínky pro vznik a bujení nemoci, a že proto nelze (jak se často v médiích zcela nesmyslně uvádí) tzv. bojovat s nemocí  = "porazit v sobě toho vetřelce", protože to bojuje člověk sám se sebou. Pak přijde to, čemu říkáme - vlastnoruční vyřazení ze hry.
8a

Zpracoval  J. Hlinka pro spol. AQUAMEDEN -  Ostrava  5. 10. 2006