Naše služby

Poradenství a pomoc v oblasti nápravy a podpory zdraví

Specializujeme na zjišťování primárních příčin nemocí a souvislostí které stojí v pozadí následného vzniku nemoci. Zdravotní stav je posuzován vzhledem k celkovým okolnostem jenž provázejí život člověka. Klientovi je podána pokud možno vyčerpávající informace o souvislostech jenž se váží k jeho zdravotním problémům a je pro něj vypracován komplexní návrh jak řešit nápravu zdraví. Je následně veden tak, aby konkrétní náprava vycházela zásadně z jeho iniciativy. Vše se řeší individuálně ve spolupráci s klientem.
 
 
 

Oblast Geopatogenních zón, jejich eliminace a věcí souvisejících 

Eliminace negativních účinků GPZ (často nazývána jako odrušování GPZ) pomocí zařízení EKOplus. Typ EKOplus ať již jakýkoliv, je již od doby svého vzniku v roce 1992 neustále na špičce všech výrobků, jenž mají za cíl chránit člověka, zvířectvo i rostlinstvo proti působení GPZ. Jeho kvality po kvalitativní i kvantitativní stránce jsou na nejvyšší úrovni, kterou lze v současné době dosáhnout. 
Působením silných GPZ může být negativně ovlivněna i slaboproudá technika, proto do oblasti ochrany před GPZ spadá také. Navíc, energeticky silné GPZ vodní, ovlivňují zcela podstatným způsobem korozi železných kovů, silně ji urychlují.
 
 
 
 

Eliminace zbytkových rušivých energoinformačních polí psychosomatického charakteru (ZREPPCH) 

O tomto fenoménu je povědomí široké veřejnosti velice slabé. 
Informace pro základní orientaci:
 
Každý člověk během svého života při jakékoliv činnosti průběžně vyzařuje ze sebe energoinformační pole. Jejich forma je modulována jak vědomím, tak podvědomím. Celková charakteristika těchto polí naprosto přesně odpovídá skutečné povaze jedince. Jakákoliv faleš zde vyzní naprázdno a nemá smysl. Vždy jsou člověkem emitována energoinformační pole, jenž naprosto přesně odpovídají skutečné povaze jeho emocí a myšlenek. Tato pole se mají tendenci ukládat a kumulovat (což je velice závažný faktor) v místě kde jsou člověkem vyzářena a to ať se jedná o volný prostor, nebo jakoukoliv budovu a pod. Čím více je jednání člověka emotivnější, tím je také množství vyzářené energie větší a silnější. Pokud se jedná o positivně laděné emoce, je vše v pořádku. Avšak v případě, kdy silný emotivní náboj událostí vzniká obecně řečeno na základě zla, zločinu, utrpení, neštěstí, těžkých nemocí, žalu ze ztráty partnera atp., tak to nezůstane bez následků. Lidé přebývající v takovýchto prostorách, kde se nakumulovalo zlo, nebo jiné negativní emoce se velmi často necítí dobře. Bývá jim často velmi špatně, přesto, že k tomu není tzv. objektivních příčin. Není vzácností, že můžou upadat do kómatu.
V případě, je-li těchto závadných energoinformačních polí nakumulováno nad určitou mezní hladinu a do takto doslova zamořeného objektu přijde jedinec, jenž je v psychické disharmonii (obvykle to bývá mladý člověk v pubertálním věku, což ovšem není dogma), tak může dojít k rezonanci mezi ním a nakumulovaným zlem. Začne tzv. strašit, projevovat se poltergeist, věci začnou samovolně létat, také útočit na člověka, nebo se dokonce ztrácet. Je v podstatě jedno, jak se tomu bude říkat. Budou se dít ony zvláštní paranormální úkazy, jenž navenek jakoby odporovaly fyzikálním zákonům a většina lidí je zná naštěstí jen z televize.
 
Tak takové prostory umíme od onoho nakumulovaného zla jako jedni z mála naprosto spolehlivě vyčistit a to ve vysoké kvalitě.
K tomu patří také zjišťování prvotních příčin toho, co stálo v pozadí výše uvedených paranormálních fenoménů.
Ve spolupráci s jedincem v jehož přítomnosti se tyto paranormální fenomény projevují, pak společně s ním řešíme, jak ony nežádoucí projevy eliminovat.
 
 
 

Stěhování eventuálně jakákoliv změna bydliště 

Výše zmíněné informace týkající se eliminace  ZREPPCH a nutnost jejich rozbití, platí obzvláště v případě kdy mění byt, stěhujete se do staršího rodinného domku, a vůbec hodláte obývat nějaký objekt, který už někdo před vámi užíval. Je naprosto lhostejné, zda byl třeba rodinný dome před tím 15 let neobydlen, nebo se nějaké události se závadným emotivním nábojem udály kdysi před 100 léty. To na úbytek, kvalitu a množství závadných energoinformačních polí nemá vliv. Týká se to samozřejmě i kanceláří a vůbec pracovních prostorů.
Vyčistění prostoru od špatných energoinformačních polí vám spolehlivě zajistí to, že budete pak bydlet jako v novostavbě postavené na panenské louce.
 
 
 

Vyhledávaní a detekce geopatogenních zón (GPZ) v souvislosti s jejich škodlivým působením na člověka v jeho obydlí a na pracovišti 

V podstatě kdekoliv, kde si klient přeje, jsme schopni zajistit velmi kvalitní vyhledávání všech těch emisí, jenž jsou jakkoliv spojovány s pojmem GPZ, nebo jiných energetických emisí škodících člověku. V případě podezření na výskyt radonu, si to nechte změřit specializovanou firmou, která je nejblíže vašemu bydlišti.
Do toho spadá také detekce a zjišťování nadměrného elektromagnetického smogu. Například vyzařování z domácích spotřebičů a zařízení, vyzařování z antén, vyzařování z nekvalitních elektrických rozvodů apod. Zamoření obytných prostorů elektrosmogem je obecně velmi podceňováno a bagatelizováno. Vyzařování například ze starých bytových rozvodů, jenž mají na svorkovnicích velké přechodové odpory však může výrazně doslova zamořit prostor a značně tak přispět ke zhoršování zdravotního stavu obyvatelů daného objektu. Pozor! Tyto nedostatky jsme zjistili i v poměrně nových domech, jenž byly po revizní kontrole. Výborné materiály k této opomíjené problematice najdete na www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1801 jsou tam články fundovaného odborníka  Ing. Nováka a diskuse k tomuto tématu.
 
Vyhledávaní a detekce geopatogenních zón (GPZ) v souvislosti s plánováním budoucích staveb rodinných domů, panelové zástavby, hospodářské zástavby, budov s velkou koncentrací lidí => škol, školek a jeslí, nemocnic, domů pro seniory s pečovatelskou službou, hospiců, domovů důchodců, kulturních domů, nákupních center, výrobních hal, kancelářských velkostaveb a pod. Zde je nutno zdůraznit, že pokud jsou v nemocnicích umístěny lůžka těch pacientů kteří jsou z jakéhokoliv důvodu na nich nuceni dlouhodobě setrvávat a v těchto místech se vyskytují GPZ event. jejich křížení, tak tito pacienti jsou na tom zdravotně vždy mnohem hůře a často se u nich vyskytují komplikace. Taktéž to platí pro porodní oddělení v nemocnicích.
 
 
 

GPZ a příroda 

Tyto detekce jsou rovněž velmi vhodné také v případě, když se chystáte založit ovocný sad, protože na stromy mají GPZ také velmi silný vliv. Strom zasazený do místa, které je pro něj vhodné, se pěstiteli odvděčí ukázkovým vzrůstem, zdravou dřevinou, krásnou korunou a kvalitním ovocem.
 
 
 

Přednášková a osvětová činnost 

Společnost AQUAMEDEN má za sebou již několik úspěšných ucelených vícedílných přednáškových cyklů pořádaných na Ostravsku a Frýdecko - Místecku a též přednášky na samostatné téma na Opavsku, Sokolovsku, Olomoucku. Přednášky byly vedeny mimo jiné i na akademické půdě ČSAV v Brně.
Obsahová náplň přednášky se může týkat jednoho nebo i více tématických celků mezi sebou vzájemně propojených. Naše informace k jednotlivým programovým oblastem nejsou ustrnulé, jelikož výzkum pokračuje více méně ve všech oblastech pořád. Přednáška může být pojata jako tzv. populárně - naučná, tj. pro tu nejširší veřejnost, nebo v provedení pro posluchače zabývající se danou problematikou profesionálně. Pak se budeme snažit, aby její obsahová náplň měla mnohem vyšší informační úroveň. Některé z témat mohou mít i formu kurzu. Vše záleží na dohodě s objednavatelem. Přednášky mohou mít tématickou náplň takového charakteru, jak to naznačují samostatné signální studie, např.: Akupunktura, Bioenergetika, Volné energie a další, viz. Výzkum a vývoj. Poněvadž se však témata mnohdy prolínají, např. GPZ s BioenergetikouVolné energie s GPZ; Bioenergetika s Akupunkturou a Volnými energiemi atp., mohou mít přednášky takto nebo i jinak kombinovaný obsah. 
Také speciální témata týkající se tzv. Podpory zdraví = vysvětlení mechanismu vzniku nemocí a pochopení cesty k nápravě, aniž je člověk odkázán na prášky = léky. Včetně poskytnutí metodiky, jak na to. K tomuto je poměrně široké poradenství.
 
Vše to víceméně záleží na záměrech a požadavcích objednavatele.