O nás

logo AQUAMEDEN

Jsme společnost pro aplikovaný výzkum a vývoj, pomocí využívání nevšedních vlastností a možností lidského vědomí.
Jsme sdružení třech samostatných podnikatelů a třech blízkých spolupracovníků.
 
Společnost zastupuje Jiří Hlinka, Poradce pro regeneraci sil přírodními prostředky, s akreditací Ministerstva Školství,
Mládeže a Tělovýchovy.

  


Činnost společnosti AQUAMEDEN je zaměřena na výzkum, vývoj a praktické využití v oblastech:

Zdraví: ⇨ nemoci – diagnostika skutečných příčin – vedení klienta při nápravě 

Zdraví: ⇨ speciální oblasti ⇨ Bioenergetika ⇨ problematika informačních polí 

Geopatogenní zóny: ⇨ výzkum geneze, působení a možnosti eliminace negativního působení na člověka, zvířectvo, rostlinstvo, ale i na techniku. Včetně instalace špičkové technologie na odrušování negativního působení GPZ na člověka 

Psychosomatické zóny: ⇨ vliv energoinformačních polí negativního charakteru na člověka ⇨ výzkum v této oblasti ⇨ diagnostika těchto polí a jejich dokonalá eliminace ⇨ rozbíjení 

Fyzika volných energií: ⇨ využití pro metabolismus člověka, metabolismus rostlin, i metabolismus zvířat. V praxi to znamená zvládnutí naprosto unikátní technologie, pomocí které se provádí nasycení volných energií do vody stejným způsobem, jako se tak děje v přírodě tam, kde vyvěrají léčivé prameny se silným účinkem 

Fyzika volných energií: ⇨ fyzikální použití pro technologická zařízení a speciální technologie, jaké používal např. N. Tesla, V. Schauberger, T. H. Moray a další 

Fyzika strojů a zařízení, včetně fyzikálních interakcí magnetických polí: ⇨ studium pohonů a technologií s extrémně vysokou účinností 

Psychotronika: ⇨ rozvíjení a pochopení všech těch tajemných fenoménů, jenž psychotronika završuje 

Zemědělství: ⇨ v rostlinné i živočišné oblasti ⇨ ovlivňování výnosů, přírůstků a zdraví 

Spolupráce s výrobcem přípravku Matuzalem®: ⇨ na www.matuzalem.info naleznete dostatek informací o produktu Matuzalem®, který obsahuje velmi zvláštní účinnou látku, jež se v těle člověka podílí na regeneraci buněk. Tím je dáno, že její mírně zvýšená hladina velmi intenzivně podporuje návrat člověka ke zdraví

  

Adresa společnosti a kontakt:

Výškovická 168
700 30 Ostrava – Výškovice, ČR
IČ: 41083245 
mob.: +420 724 421 953
tel.: +420 595 541 244
email