Geoaktivní zóny (GAZ)- taktéž Geopatogenní zóny (GPZ)

eko pusobeni

členění -  výzkum -  využití -  eliminace -  souvislosti

Geoaktivní  zóny, ony mnoho let zkoumané, tolik diskutované, mnohdy bagatelizované, ale i svými účinky často silně přeceňované, velmi jemné emise " čehosi ".

Oficiální fyzika je téměř nedokáže vůbec změřit, ale i na toto se názory velmi různí. Někdy je dokonce použití výrazu  geopatogenní silně nevhodné, protože příroda vlastně něco takového ani nezná. Jsou to jen energie - emise - emanace - záření - silová či jiná energetická a informační pole se svým potenciálem. Záleží pak na tom, z jakého úhlu se na problém díváme. Může se totiž lehce stát, že to co jste původně považovali za silně geopatogenní a urputně jste s tím, nebo proti tomu bojovali se nakonec v jiných souvislostech ukáže jako naprosto nezbytné pro život všech bytostí typu člověk... . Proto budeme napříště často používat zkratku  GAZ  (geoaktivní zóny), neboť téměř vždy mají vztah k zeměkouli a zemské aktivitě. Což neznamená, že nějaké ty opravdu patogenní zóny či emise nejsou. Ovšem ty už zase často nebývají produktem Země. Například elektrosmog nejrůznějšího druhu. Byli by jste udiveni kolik škodlivého záření se dá psychotronicky zjistit, ovšem je to mimo současné možnosti měřící techniky. Co se vlastně s člověkem jako živou bytostí děje, je-li vystavena těmto emisím? Lidská bytost jak jistě většina z Vás ví, není jen ta hmotná tělesná schránka, ale složitý a dokonalý spojitý bioenergetický systém.Tělo je zvenčí obaleno několikavrstvou aurou, což je energeticko - informační  silové pole, které funguje současně i jako ochranný systém.V něm jsou uvnitř i vně složitá rotující energetická centra - čakry. Důmyslným způsobem a neskonale pružným "kanálem" je toto naše tělo spojeno s tzv. astrálním tělem, které je již na jiné frekvenční úrovni.V těle máme víceúrovňový energetický akupunkturní systém s energetickými náplněmi oné tajuplné Čchi v akupunkturních drahách.Celý systém, který člověk vlastní a na který je napojen je pochopitelně mnohem složitější. Principiálně to však v této chvíli postačí.

Je evidentní, že máme-li nějaké energetické pole a to ať už je tvořeno z jakýchkoliv částic, (často sporné téma) musí mít nějaké parametry:

l - vlnová délka

f - kmitočet = frekvence kmitů ( oběhů ) za 1s

tvar orbity částic, tj.  nějakou křivku  po které dané částice obíhají či kmitají 

Jen tak pro Vaši informaci, základní kmitočet v Hz/sek člověka je  +- 1 x 1042 Hz  což je:   1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  Hz

Takové číslo - moc pěkné, že? ! A to je  teprve začátek. Asi už mnozí chápou, proč jsou takové velké problémy s měřením těchto biopolí současnou přístrojovou technikou. Ano - pokud to chceme měřit přímo - je chudinka fyzika jaksi poněkud mimo hru. Tím pochopitelně není myšlena žádná hanlivost na adresu fyziky či skvělých fyzikálních vědců. Z naší strany je to spíše zoufalé postesknutí, protože kdyby to už konečně šlo vše měřit, zamezilo by se spoustě zbytečných sporů, nedorozumění a často zbytečných arogantních výpadů zástupců obou stran. Jak jsem totiž k svému úžasu zjistil, někteří jedinci při prosazování svých úzkoprsých názorů neváhají pošpinit svými neomalenými řečmi kohokoliv! No, nakonec kdo ví, kdo se bude víc divit až k takovým měřením jednou dojde, zda si nebudou muset rivalové z obou táborů vyslovit vzájemné omluvy a tak trochu si "nasypat popel" na ty své tak často horké hlavy! 

Zpět však k biopoli člověka. No a právě toto lidské biopole se dostává do interakce s emisemi GAZ, dochází ke změně nejen kmitočtu, ale i jiným poměrně složitým změnám. Lidskému organismu a imunitnímu systému to silně vadí, protože je násilím rušen ve svých přirozených kmitočtových rovinách. Tím dochází k jeho oslabení a je pak výrazně náchylnější k nemocem. To vše se děje mimo jiné i proto, že GAZ mohou působit na organismus jako silný stresový faktor. Z výše uvedených byť i velmi kusých informací vyplývá jedna základní otázka. Co tedy s tím, jak se chránit? Máme vůbec nějaké možnosti se ochránit před sice jemnými, ale na druhé straně téměř vše pronikajícími emisemi?

V dnešní době se používají již nejrůznější druhy technologií na ochranu proti škodlivým účinkům těchto emisí. Postupně Vás budeme seznamovat s charakteristikami těch, ke kterým jsme měli přístup. Dnes víme, že  je velmi obtížné emise odstínit či zrušit. Praxí bylo postupně  empiricky zjištěno, že je nejlepší postupovat podobným způsobem, jakým GAZ působí. To znamená zase na úrovni energetických polí a jejich vzájemných interakcí.

Tuto náročnou podmínku prozatím splňuje jen několik přístrojů na světě. 

A právě zařízení EKOplus které tuto podmínku splňují jsou naší společností vyvinuty a instalovány již od roku 1994. Mají vyjímečně širokospektrý účinek, který dle našich dostupných informací ještě nebyl ve světě překonán. Navíc po letech je k dnešku (to je začátku roku 2007) možno konstatovat, že naše zařízení EKOplus jsou stále na světové špičce a jsou dodnes ničím nepřekonané). Jen tak na okraj - bagatelizováním těchto informací či jejich smetením se stolu se slovy "já na to nevěřím" se před účinky GAZ zásadně ještě nikdo neochránil. Je to ostatně, jako když zabijete posla který přinesl špatné zprávy. Tím se ještě nikdy nic nevyřešilo.

Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.