EKOplus - ucelená studie zařízení

 
 


Ekoplus

|

Souhrnné pojednání o zařízení EKOplus, které eliminuje působení GPZ

| 2 |

GPZ jako stresový faktor

| 3 |

Samostatná studie o GPZ

| 4 |

Souhrn biologických a fyzikálních vlivů GPZ

| 5 |

Působení GPZ na rostlinstvo

| 6 |

Působení GPZ na živočichy

| 7 |

Působení GPZ na člověka

| 8 |

Prověření problematiky GPZ na vzorovém případě v Olomouci

| 9 |

Vlivy GPZ na dopravu

| 10 |

Vlivy GPZ na výrobu

| 11 |

Účinek biodetekce GPZ na operátory

| 12 |

Stínění účinků GPZ

| 13 |

Typy geopatogenních - geoaktivních zón (GPZ - GAZ)

| 14 |

Typy GPZ - GAZ (související s kosmickým prostorem)

| 15 |

Typy GPZ - GAZ (související s umělým vytvořením negativních pásů, shluků atp., v návaznosti na účinky zejména elektrotechnických rozvodů a zařízení)

| 16 |

Typy GPZ - GAZ - Ostatní: (GPZ - GAZ - GAF) někdy těžko specifikovatelné pro nedostatek účinků informací o genezi, ale hlavně energetická pole psychosomatického charakteru

| 17 |

Princip funkce zařízení EKOplus určeného k eliminaci GPZ - GAZ

| 18 |

Děje při činnosti zařízení EKOplus

| 19 |

Vhodnost, vlastnosti a působení energetického pole zařízení EKOplus v praxi 

| 20 |

Co se v organizmu člověka děje působením GPZ - GAZ a následně pak vlivem energetického pole zařízení EKOplus

| 21 |

Může dojít v prostoru energetickího pole, které zařízení EKOplus vytváří, k nežádoucímu ovlivnění zdravotního stavu člověka? NE

| 22 |

Jaké druhy škodlivých emisí zařízení EKOplus eliminuje?

| 23 |

Není na závadu že všechny typy GPZ nejsou eliminovány se 100% účinností? NENÍ

| 24 |

Lze pomocí  zařízení EKOplus ovlivnit onen již dnes  všeobecně ve světě známý syndrom zvýšené únavy,nervozity a nemocnosti,  který se u lidí vyskytuje  obzvláště ve velkých obytných výškových komplexech? ANO LZE  

| 25 |

Je účinek zařízení EKOplus trvalého charakteru? ANO

| 26 |

Potřebuje zařízení EKOplus údržbu? NEPOTŘEBUJE

| 27 |

Jakou má zařízení EKOplus životnost? 100 let a více

| 28 |

Stačí jedno zařízení EKOplus pro eliminaci škodlivých účinků od více druhů emisí najednou? ANO

| 29 |

Může se zařízení EKOpluspoužít do jakéhokoliv typu bytu, rodinného domu nebo průmyslové stavby? ANO

| 30 |

Jde odrušit najednou větší prostor jako je velký dům, tovární hala, rozlehlé kulturní zařízení, nemocnice nebo banka? ANO

| 31 |

Je nutno kontrolovat funkčnost zařízení EKOplus? NENÍ

| 32 |

Slyšel jsem že se zóny typu Curry a Hartmann časem mírně posunují a vodní emise mění svůj průběh dle toku vody v podzemí

| 33 |

Co se stane, když si člověk pořídí další elektroniku?

| 34 |

Mohou být v být v bytě v dosahu zařízení i jiné typy odrušovačů?

| 35 |

Jak blízko mohou být dvě zařízení EKOplus u sebe?

| 36 |

Co se stane, má-li zařízení EKOplus už nainstalován soused vedle v bytě? 

| 37 |

Co se stane, když se zařízení EKOplus posune? 

| 38 |

Lze využít působení zařízení EKOplus na hospodářská zvířata a rostlinstvo?  

| 39 |

Jak jsou učinné jiné systémy používané k eliminaci škodlivých účinků GPZ?  

| 40 |

Srovnávací tabulky účinnosti odrušovacích systémů GPZ - dosud známé typy odrušovačů

| 41 |

GAZ - GPZ a jiné emise, nebo energetická pole patogenně či destrukčně působící na člověka

| 42 |

GAZ - GPZ geneticky spojené se zemskou kůrou 

| 43 |

GAZ - GPZ geneticky spojené s vnitřní hlubinnou strukturou naší planety a zemským energetickým dvanáctistěnem

| 44 |

GAZ - GPZ geneticky spojené s umělými zásahy lidské společnosti do přírodních procesů

| 45 |

GAZ - GPZ geneticky spojené s umělými zásahy lidské společnosti do přírodních procesů

| 46 |

Alternativní využití vlastností energetických polí zařízení EKOplus  - 1/8

| 47 |

2/8

| 48 |

3/8

| 49 |

4/8

| 50 |

5/8

| 51 |

6/8

| 52 |

7/8

| 53 |

8/8

54 |

Podmínky provozu zařízení EKOplus, jeho funkčnost v čase a záruka

55 |

Záruka

56 |

Zaručené parametry energetických polí zařízení EKOplus24(72)

57 |

Princip ochranné funkce energetického pole zařízení

58 |

Pronikavost energetického pole zařízení

 

 

|

Motto: Nejdůležitější není, co člověk ví, 
ale to, jak s tím co ví, nakládá.
Edgar Cayce

Souhrnné pojednání o zařízení EKOplus určeném pro eliminaci negativních účinků geopatogenních - geoaktivních zón (GPZ - GAZ) na člověka.

Přinášíme Vám k nahlédnutí další informace týkající se široké problematiky geopatogenních - geoaktivních zón (dále jen GPZ - GAZ). Dovolíme si navíc na tomto místě tvrdit, že ač o GPZ už toho bylo napsáno velmi mnoho, určitě budou tyto informace pro většinu čtenářů v mnohém novum. Jednak zde bouráme některá dosud často a mylně dogmaticky chybně uváděná tvrzení o GPZ. A nejen to, navíc zde se vší vážností tvrdíme, že máme přístroj, který je schopen s dosud nepřekonanou kvalitou eliminovat negativní účinky GPZ - GAZ na člověka. To vše způsobem, který je pro člověka optimální, což lze považovat za světový unikát. Tento výrobek je z produkce "čarodějné kuchyně" společnosti AQUAMEDEN pomocí něho lze s dosud nepřekonanou a největší účinností eliminovat negativní účinky GPZ na člověka eventuálně faunu i flóru.

Znovu zdůrazňujeme, že se jedná o eliminaci negativních účinků a je důležité to nezaměňovat s technologií působení jiných zařízení a přípravků (viz. rušení a eliminace GPZ), které emise GPZ odklání - stíní či nějakým způsobem ruší, neboť tento způsob ochrany člověka proti GPZ dosti často přináší svému uživateli spíše více problémů než užitku. (Toto tvrzení bude více objasněno v připravované stati o GPZ.)

Tento přístroj, který velice kvalitně umí člověka ochránit proti škodlivým účinkům GPZ - GAZ je z modelové řady zařízení schopných zpracovávat Volné energie a má označení EKOplus.

Asi Vás už teď napadá, čím že je tato "mašinka" tak unikátní? A proč je nejlepší? Přístroje řady EKOplus jsou totiž pozemskou aplikací mimozemské technologie jiných entit. Po uvedení do provozu, umožňuje v chráněném prostoru svou činností vytvořit téměř takové podmínky, jaké by tady na Zemi byly po energetické stránce za předpokladu, že by Zemský energetický dvanáctistěn i se svými subsystémy pracoval naprosto perfektně. Aktivní část přístroje, t.j. vlastní anténa, je v podstatě aktivní tvarový zářič a celé know-how jenž je nutno znát pro praktické nainstalování zařízení je jak už výše zmíněno mimozemského původu a je získáno jen s pomocí psychotronických metod.

Tato zcela jedinečná technologie, kterou je nám umožněno prakticky používat zdaleka není jen jednoúčelová. Její využití je tak širokospektré, že si na tomto místě troufám tvrdit, že praktické aplikace budou zkoumat a učit se využívat ještě mnohé další generace psychotroniků a pevně věřím, že i fyziků. Napřed ovšem musí dojít k podstatnému zmenšení sobectví u všech zainteresovaných stran. Jednak psychotroniků, jejichž vzájemná řevnivost mnohdy nezná mezí, ale i fyziků, kteří většinou pohlížejí na psychotronické obory s úsměškem, leč mnohdy je pokrytecky, tedy tajně používají když jsou z nějakého důvodu v úzkých. Ti všichni by měli spolupracovat, jenže to je asi "hudba budoucnosti" a asi pěkně vzdálená. Je to nesmírná škoda, protože možnosti takovýchto technologií jsou vzhledem k dnešnímu poznání si troufám říct až nedostižné... .

Z hlediska přehlednosti v námi předkládaných informacích by bylo asi mnohem vhodnější uveřejnit napřed materiály o GPZ - GAZ . V návaznosti na to, pak dojít k tomu, jaké možnosti se nabízejí v oblasti eliminace škodlivých účinků GPZ na člověka. Jenže, při instalacích těchto už zmíněných unikátních přístrojů EKOplus(něco přes 3000 ks) jsme byli často upozorňováni na nedostatečnou informovanost a někdy nám to bylo i silně vytýkáno, proč kromě "pár" příruček rozdaných na přednáškách a prezentacích neseznámíme širokou veřejnost s EKOplus více, protože si to díky svým kvalitám tento přístroj určitě zaslouží.

Z tohoto důvodu předkládáme informace o přístrojích řady EKOplus v předstihu, ještě před studií o GPZ - GAZ .
Jako tečku za úvodem jednu větu.

"A co budou páni vědci dělat, až přijdeme s přístrojem, který emise GPZ - GAZ bude opravdu měřit?"

Mimochodem, máte-li pocit, že právě Vy jste nesobečtí, psychotronicky zdatní a chcete se podílet na zcela zvláštním výzkumu, tak použijte náš kontakt.

Přístroj pro eliminaci negativních účinků GPZ - GAZ zón řady EKOplus je dlouhodobou a trvalou investicí pro Vaše zdraví, s užitnou dobou min. po dvě generace. Přístroj svého uživatele chrání, kdykoliv je v prostoru působení jeho energetického pole a to jak doma, tak v zaměstnání, při práci, zábavě, odpočinku i sportu. Proto věnujeme tolik místa na vysvětlení jeho funkce.

Jak jste již určitě zaregistrovali, jsou zde používány pro zóny či emise dva druhy označení; a to geopatogenní - GPZ, nebo geoaktivní - GAZ. GPZ jsou vžitější a obecně každému známé. GAZ zase více vyhovující z hlediska současného stavu poznání. Až budete číst připravované řádky o oněch geopatogenních zónách, dojdete možná tak jako i my k závěru, že ony GPZ vlastně vůbec geopatogenními nejsou, proto jsou víceméně stále označeny uvozovkami. Dokonce si zde na úvod dovolíme tvrdit, že příroda něco takového jako geopatogenní snad ani nezná!; tedy ve smyslu, že by měla v úmyslu škodit. Takovéto věci děláme s cíleným úmyslem téměř vždy jen my - lidé. To by totiž třeba musel být za patogenní označován např. i oheň, v okamžiku kdy do něj strčíme ruku atp. . Určitě souhlasíte se mnou, že se takových příkladů dá najít spousta... .

 

 

|

GPZ jako stresový faktor a jeho vliv na bio - energeticko - informační systém člověka

V dnešní době už není žádným tajemstvím, že nedílnou součástí veškerého života jsou i bioenergetické projevy živých bytostí. Uvnitř v těle člověka je to čchi (což je energie v akupunkturních drahách) a navenek se tento energetický potenciál projevuje jako několikavrstvý obal - aura. Do tohoto systému patří i energetická centra čakry, akupunkturní body a další. Tento složitý energetický systém je v žití člověka zrovna tak důležitý jako dýchání a oběh krve. Nejlépe je to vyjádřeno slovy, že bez dobře fungující bioenergetiky není života. Přesto, že mnozí z těch, kteří tyto řádky budou číst, s tím nebudou souhlasit a budou se dovolávat vědy.; tak je zde nutno otevřeně říct, že poslední výzkumy na celém světě a (též mnohé najednou se uvolnivši informace) dávají zcela jasně najevo, že vše, co zahrnujeme pod bioenergetické pole člověka (též strukturní pole člověka - viz. Lazarev - "Diagnostika karmy I., II., III., IV.") je v životě nás lidí naprosto primární. To, že s tím v dnešní době někteří nebudou souhlasit, na tom nic nezmění.

A vzhledem k tomu, kolik velmi závažných informací bylo v této blasti již od r. 1992 uvolněno nejen pro vědce, ale dokonce i pro širokou veřejnost, je nutno považovat nanejvýš pochybné argumentace odpůrců bioenergií - Volných energií atp. v podstatě za hrubou neznalost.

GPZ patří k energiím a velmi jemným emisím, které právě výše zmíněný bioenergetický systém člověka poškozují a to velmi silně. Jane Thurnell - Readová ve své knize "Geopatogenní zóny kolem nás " na str. 59 říká: "Mnozí lidé věří, že za nemoci jsou zodpovědné pouze viry, bakterie a jiné cizí mikroorganismy, a vidí léčbu pouze v lécích a chirurgických zákrocích. Všichni jsme však neustále vystavení řadě nepřátelských organizmů, proč tedy nejsme bez přestání nemocní? Pokud bacily způsobují nemoci, potom bychom měli onemocnět pokaždé, když nás jeden z nich zasáhne, což samozřejmě není pravda. Jednoduchou odpovědí je to, že tělo se může většině takových organismů ubránit, pokud není nějakým způsobem oslabeno jinými faktory. Jedním takovým faktorem je stres. Stres může mít mnoho forem, může vzniknout z jakékoliv situace a člověk je potom okamžitě náchylnější k různým nemocen. A pokud se u některých jednotlivců vyskytují ještě zděděné sklony - lékařská praxe jasně dokazuje, že například astma a ekzémy se dědí v rámci rodiny - a mnozí nemocní vědí, že jakákoliv forma stresu jejich symptomy ještě zhorší. Tělo reaguje na stres po svém." Dr. Hans Selye, jeden z vedoucích odborníků v této oblasti, to nazývá syndromem celkové adaptace (SCA). Při jakémkoliv stresu projevuje fyzické tělo jako celek specifickou reakci bez ohledu na to, zda se jedná o stres emocionální (spor s blízkým člověkem), finanční (ztráta pracovního místa) nebo fyzický (nedostatek spánku nebo práce v prostředí, které je nepřetržitě příliš horké nebo příliš chladné). Tělesné reakce řídí hormony a při stresu se projeví široký rozsah změn. Hypothalamus monitoruje tělesné pochody a ve spojení s mozkovou kůrou i individuální psychický stav. Pravě on iniciuje změny nutné k překonání stresu, protože dává příkaz hypofýze, která dále přikazuje nadledvinkám, jaké hormony mají vyloučit.

Tělesná reakce na stres se skládá ze dvou částí: z poplachové a obranné reakce. Poplachové reakci se říká ' bojuj nebo uteč ' , protože vyvolává tělesné reakce, nutné k tomu, abychom mohli úspěšně utéct nebo se dané věci vyhnout. Mozek se připravuje na rychlou akci, krevní tlak se zvyšuje, dýchání zrychluje a trávení, které dočasně není důležité, se zpomaluje. Druhou částí celkové adaptace těla v boji proti stresu je rezistentní reakce, která se rozbíhá pomaleji, ale má dlouhodobější účinky.

Pokud stres trvá nějakou dobu, tělo zůstává ve stavu bdělosti a napětí. Během doby se postupně vyčerpává, protože se v něm hromadí požadavky kladené na různé orgány při pokračující obranné reakci. Tělo se pomalu stále víc zeslabuje neustálou reakcí na stres a je stále neschopnější jej konstruktivně zvládnout.Člověk pomalu podléhá nemoci. Krevní tlak může zůstat nepřirozeně vysoký, žaludek produkuje přemíru kyselin, až z toho vznikají žaludeční vředy, snížená aktivita bílých krvinek vede k menší obraně proti virům a bakteriím a člověk může mít problémy se spaním, protože tělo je v neustálém napětí. V takové situaci jsme náchylnější ke vzniku nových a vážnějších problémů, protože celková zdravotní konstituce je těžce porušena.

Oslabená obranyschopnost vede k častějším chřipkám a nachlazením, které opět dále ničí tělo a způsobují klesající spirálu nemocí a oslabení organismu. Z toho je nanejvýš zřejmé, že GPZ jsou pro organismus stresem a to obzvláště silným, který se velmi často zcela ignoruje protože většina lidí o jeho existenci neví naprosto nic. Tento druh stresu je většinou chronický, neboť člověk je mu vystaven každý den, často po celé dlouhé hodiny, například když spí nebo sedí nad místem s geopatogenními zónami. Tělo neustále bojuje, aby se vyrovnalo s pokračujícím stresem, a produkuje velké množství stresových hormonů. Ty tělo ve větší míře zeslabují, takže je pak náchylnější k nemocen, přenášeným viry nebo bakteriemi, a je méně schopné se vyrovnat s jinými problémy.

Účinky geopatogenního stresu podkopávají a oslabují životní sílu jedince. To neznamená, že geopatogenní stres působí nemoci. Zeslabením těla spíše připravuje úrodnou půdu, na níž se nemocem dobře daří. Zatímco tělesná obrana je stále více a více zatížena, člověk, rostlina, nebo zvíře se čím dál méně mohou bránit virům a bakteriím, plísňovým spórám, atmosférickému znečištění a pod. Jedná se o vzájemné působen dvou činitelů - těla oslabeného díky geopatogennímu stresu a virů, - což je příčinou celého problému.

Výše zmíněný text doporučujeme také mimo jiné ke zvážení personálním šéfům a vedoucím pracovníkům bank, též úřadům a ústavům s vlastní počítačovou sítí, kde v jedné místnosti je i několik počítačů včetně tiskáren a dalšího zařízení. To vše na jedné straně sice činnost pracovníků silně racionalizuje, avšak na straně druhé obslužnému personálu způsobuje silný negativní zásah do bioenergetického systému celého těla. Škodlivé emise z více PC v jedné kanceláři doslova zcela zamoří celou místnost, takže člověk tam pracující se prakticky nemá možnost dostat z dosahu těchto škodlivých emisí! I toto je pro lidský organismus silný stres! Bohužel většina lidí si myslí, že nejvíce nebezpečné jsou pro člověka velké dávky záření (emisí) a málo kdo ví, že opak je pravdou.Tento problém úzce souvisí s jevem který se nazývá Supralinearita, a bude zde rozveden jako samostatná studie.

Nyní se však ještě podívejme jak problematiku GPZ vidí Dr. arch. Z. Gardavský. K vysvětlení problematiky GPZ uvádíme s laskavým svolením autora p. Dr.arch. Z. Gardavského podstatnou část z jeho práce: "Problém geopatogenních zón jako architektonický a urbanistický fenomén".

 

 

|

Samostatná studie o GPZ Dr. arch. Z. Gardavského - Problém geopatogenních zón jako architektonický a urbanistický fenomén

V našem státě je problematika tzv. geopatogenních zón - GPZ poměrně velice málo známa jak veřejnosti, tak odborným kruhům. Odborný výzkum této problematiky byl zjevně mezi evropskými státy zcela zanedbán a přikročení k výzkumům v posledních letech patří k nejopožděnějším projevům tohoto zájmu vůbec. Systematicky započala lékařská fakulta Karlovy Univerzity v Praze řešit základní otázky GPZ ve svém fakultním úkolu č. F20 v letech 1978-1980. Přínosem této práce bylo formulování problematiky a zjištění některých zásadních faktorů. GPZ jsou definovány prací LF-KU jako lokalita, která sama o sobě působí negativně na organismus svým vlivem, jenž se projevuje teprve v průběhu času. Dále bylo konstatováno, že lidský organismus je schopen reagovat na porušení jakékoliv homogenity pole, nad nímž se nachází, tedy na každou geologickou, magnetickou, zářivou, vlnovou nebo jinou anomálii. LF-KU též zjistila řadou pokusů, že fyzikální reakce nad prostředím narušeným se strany GPZ se zásadně mění. Byl zjištěn tzv. teplotní efekt s narůstáním teploty, fotochemický efekt s postupným černáním fotomateriálů v ochranném balení, korozní efekt se zvětšující se intenzitou koroze a sedimentační efekt se zpomalováním, až zabrzděním sedimentačního procesu. Další poukazy se vztahovaly na působení změněného magnetického pole, změny energetické charakteristiky, biochemické změny v organismech, výsledky měření elektroencefalografy při změnách mozkových proudů, změny napětí a polarizace nad proudy podzemních vod, odlišné reakce rostlin a živočichů. Pokud jde o vlivy na člověka, vyšla zpráva LF-KU z výsledků výzkumů Centra klinické onkologie v Olomouci, lékařské fakulty univerzity v Krakově a práce MUDr. Bradny v Kutné Hoře, které jednotně potvrzují značné negativní vlivy na zdraví člověka, pobývajícího, spícího i pracujícího nad plochami a pruhy GPZ a nad jejich kříženími. Další průzkumnou prací byl průzkum objektů hromadného ustájení dobytka na okrese Beroun, provedený již na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jejím výzkumným pracovištěm PAJ, při němž byly zjištěny zásadní veterinární nedostatky u zvířat ustájených v objektech, vybudovaných nad bývalými mokřinami, bažinami a na svazích, kde se stahují toky spodních vod. Důležitým přínosem jsou též poslední práce Geofyzikálního ústavu v Praze na poli zjištění působnosti radia 226 a radonu 222 v podobě radonu D, jenž se dostává po svém sloučení se spodními vodami s jejich ionizačním působením do těl zvířat i lidí a rozpadá se postupně v záření alfa, beta a gama, s následnými nepříznivými reakcemi, zvláště poškozením chromozomálního aparátu buněk a vznikem nádorového bujení. Touto otázkou se zabývá ve svých rozsáhlých statistikách, počínaje rokem 1871 MUDr. Juryšek, okresní onkolog v Olomouci, jenž na podkladě využití státních zdravotních statistik dokazuje výskyty nádorových onemocnění i zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva v krajích a okresech s vysokým podílem podzemních i povrchových vod (jižní Čechy, okres Olomouc) s tím, že tento faktor je podle něho podstatně zhoubnější než působení exhalací v jiných krajích a okresech (Ostrava, Karviná), kde je celkový zdravotní stav obyvatelstva ve srovnání s uvedenými kraji a okresy relativně lepší.

Význam zde má také výzkum Geofyzikálního ústavu v Praze na poli výzkumu tzv. půdních plynů, jejichž koncentrace se zvyšuje s výškou nad terénem, tedy ve shodě s výzkumy dr. Juryška, jenž pozoruje rychlejší postup nádorových onemocnění a zvětšující se koncentraci ve vyšších podlažích nové zástavby. Na podkladě materiálů dr. Juryška došlo konečně v roce 1982-1983 k prvním průzkumům urbanistického dosahu v části sídelního území města Olomouce ve spolupráci SÚRPMA Brno-CKO Olomouc, jež prokázaly vztahy mezi tahy podzemních vod a výskytem onemocnění a úmrtí na nádorové choroby, v jinak neobyčejně klimaticky a urbanisticky dobře řešené čtvrti vilové a rodinné zástavby, umístěné zcela mimo komunikace a exhalace, v bohatě fundované zeleni. Srovnáme-li však tyto práce s obecnou evropskou úrovní, zjistíme, že jsme značně pozadu. První soustavné výzkumy byly započaty v Anglii Národním fondem pro potírání rakoviny v roce 1868, v Německu v roce 1929-1931 v městech Vilsibigurg a Štětín, ve Francii v roce 1930 v Le Havru a pokračovaly v rozsahu tisíců až desetitisíců případů nádorových nemocí a úmrtí v NSR. Průzkum 55000 případů na Badensku je zajímavý tím, že prokazuje existenci plísní nebo plísňového zápachu a vodních molekul ve zdech domů v 78% případů úmrtí na rakovinu. Výzkumy působení GPZ na hospodářská zvířata probíhají již desetiletí v SSSR, jak prokazují závěry Všesvazové konference v Rize v roce 1970, jež konstatovala postižení 80% krav (27.tis. kusů) mastitidou, při umístění nad GPZ. U nás byla však započata podobná akce teprve koncem roku 1973 z rozhodnutí slovenského ministra pro polnohospodárstvo a první kravín s komplexním zákresem všech pruhů a pásů GPZ byl demonstrován teprve na výstavě Agrokomplex Nitra v roce 1983 v rámci spolupráce SÚRPMA Brno, VŠCHT Praha a okresních veterinárních a zdravotních orgánů v Olomouci. Nejsou však sledovány pouze vlivy GPZ na vznik nádorových onemocnění, ale též vznik a zhoršení leukémií (prof. Alexadrowicz, hematologická klinika Krakov), srdečních a cévních chorob (MUDr. Bradna, Kutná Hora) a jiných onemocnění (primář MUDr. Vydra, Aš, primářka MUDr. Nedvědová, Lázně Darkov aj.). Tyto a další problémy velice zaujaly některé lékařské kruhy, jak ukázala oponentura léčebného a diagnostického využití metod pracoviště VPPAJ-PEL při VŠCHT Praha v prosinci 1982 na rektorátě ČVUT Praha.

Naproti tomu, snad díky všeobecnému odporu fyziků vůči tzv. mentionové teorii prof. Kahudy, se význační fyzikové staví proti teorii GPZ i způsobům jejich detekce, jak nejvýstižněji prokazuje článek fyzika dr. Pekárka, ČSAV v časopise Vesmír 2/1983. Dr. Rejdák VŠCHT Praha sice vyrobil se svými spolupracovníky z elektrotechnické průmyslovky v Pardubicích prototyp verifikačního přístroje pro detekci GPZ (patent. č. PV-8284-80), tento přístroj pracující na principu elektroodporovém, elektromagnetickém a rezonančním však může být použit jen ve volném terénu, ne v objektech. Zůstává tedy posud platný závěr řešitelské zprávy fakultního výzkumu F/20 LF-KU Praha z 1.6.1980: Člověk jako detektor a indikátor geologických anomálií a GPZ je zatím nejrychlejší a nejekonomičtější.

 

 

|

Stručný souhrn biologických a fyzikálních vlivů GPZ

Působení země na citlivého člověka je podle prof. Waltera z NSR nazýváno geopatií a nová koncepce na styku fyziky a biologie, byla pojmenována profesorem Radwanovským PLR jako biocenotika. Sleduje procesy probíhající v živé i neživé hmotě pod vlivem energetických vlivů civilizačních i GPZ - jako negativních faktorů přírodního původu. Průběhy GPZ jsou nazývána v různých řečech půdní dráždivostí, půdními dráždivými vlivy, geopatickým drážděním,dráždivými pruhy, iritačními pruhy, zářivými pruhy nebo zemním zářením.

V podstatě jde o čtyři základní typy GPZ:

                                                      Geologické anomálie - zlomy, poklesy, zvlnění, přesuny, styky hornin a radioaktivní lokality

                                                      Podzemní vodní toky

                                                      Pásy Hartmannovy, probíhají mřížově od S. k J. a od Z. k V.

                                                      Pásy Curryho, probíhají mřížově od SZ. k JV. a od SV. k JZ.

Pruhy Hartmannovy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Ernsta Hartmanna, vedoucího výzkumného pracoviště geologické biologie v Eberbachu na Neckaru a autora knihy Die Krankheit als Standortproblem. Pruhy Curryho jsou nazvány podle jejich objevitele MUDr. Manfreda Curryho, ředitele medicinskobioklimatického institutu v Riederau na Ammersee ve Švýcarsku, autora knihy Die Schlussel zum Leben. Podle fyzikálních průzkumů povahy těchto pásů jsou pásy Hartmannovy stojaté vlny VKV kosmického původu se zahuštěním ionty sodíkového záření vlnové délky 11 až 21 cm, maximálně 100cm. Skutečnost, že tyto dnes charakterově rozvedené GPZ byly sledovány již v dávné historii lidstva, prokazuje 4 tisíce let stará profese geomantů v Číně a nařízení císaře Kuang Yu, požadující zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh dračích žil a podzemních vodních toků, projevujících se Feng Shu, tedy větrem doprovázejícím vodu. Znalost těchto jevů je známá z Egypta i Říma a udržela se zřejmě až do renesance, kde byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ, což vedlo k charakteristickým nepravým úhlům a kosodélníkovým místnostem. Díky tomu, že v historické době bylo zastavěno jen 5% půdy a zvlášť se vyhýbala zástavba inundačním polohám a aluviálním náplavům, kde dnes budujeme sídliště, byli historičtí lidé chráněni lépe před účinkem GPZ než my. V současnosti je údajně pouze sedmina lidí mimo nepříznivou působnost GPZ a velká část je pod jejich vlivem jak v bydlišti, tak na pracovišti. Geopatogenní zóny se projevují podle zahraničních materiálů především svými fyzikálními charakteristikami: změněným silovým polem zemského magnetismu, změněnými zemskými vibracemi, větší elektrickou vodivostí půdy, změnou ionizace vzduchu, změněným silovým polem radiových vln, zvýšeným působením zemního záření gama, stoupajícím na dvoj až pětinásobek, změnami gravitačními, výrony půdních plynů, zvýšeným infračerveným zářením, mikrovlnným zářením, kolísáním elektrického silového pole a dalšími faktory. K zesílení nepříznivých vlivů GPZ dochází při změně povětrnostní situace, při přechodu front, při bouřlivém počasí, při měsíci v úplňku a maximum nastupuje při souběhu úplňku a bouřky. Zvláště podstatné jsou radiační změny nad GPZ, neboť podle některých lékařských teorií je zdraví harmonií četných energických cirkulací. Prof. Lotz na VŠ stavební v Biberachu tvrdí, že životní prostředí je vloženo do zářivého pole, tvořeného zářením země a kosmu - slunce, měsíce, hvězdného výškového záření i mimogalaktického pozaďového elmag. mikrovlnného záření a zemského neutronového záření. Organismy jsou přizpůsobeny na zatížení při normálním záření, reagují však nepříznivě na změny, zvláště v obestavěném prostoru, a to opět ještě nepříznivěji v budovách s želbet., bet. a žel. konstrukcemi a s použitím umělých hmot, tedy v budovách zbavených přirozené protiregulace. Tyto nepříznivé účinky dále zesilují statické náboje uměl. hmot stavebních materiálů a oděvů, vibrace z olejových hořáků, televizních antén, nadzemního vedení, stoupaček v domech, trafostanic, vysílacích a rušících stanic, televizních a jiných věží, bludné proudy kolejišť el. drah, bleskosvody na věžích a další technické jevy současné civilizace. Brzděné a v organismu nahromaděné záření, jež je měřitelné, vyvolává v organismu iritace. Přesná měření mimo ČR ukazují, že v místech GPZ vznikají pruhy a plochy zvýšeného vodivého prostředí, kde dochází k interakcím mezi vlivy zemského a kosmického záření, ke koncentraci zemních plynů a k dalším jevům, souvisejícím s existencí podzemních vodních toků. Nad nimi vzniká v porézním prostředí el. proud v zemi a silně vodivé prostředí, iontové stěny vysoké až několik km, pulsace předávané ionizované vrstvě vzduchu nad GPZ a protonová reakce na povrchu země. Sovětská akademie lékařských věd zjistila v místech GPZ centimetrové vlny, velmi škodlivé pro zdraví. Zajímavé je, že v místech průběhu podzemních vodních toků je půda chudší až trojnásobně o základní živiny dvanácti prvků. Sledovatelné magnetické anomálie v místech GPZ vedou ke změnám v reaktivitě biologických systémů, narušují fyziologické, psychické i enzymatické procesy organismů. Nad vodními toky se mění buněčný tlak, elektrické poměry v buňce, z těla se uvolňuje vlhkost, vlivem Petrierova ochlazovacího efektu vzniká pocit chladu průvanu s předpoklady pro vznik revmatismu. Nukleární záření zabrzděné podzemním vodním tokem a stoupající vzhůru bylo měřeno v NSR scintilačním aparátem a ionizační komorou. U osob nad vodou vznikají pocity malátnosti, únavy, smutku, studených nohou, nadržení krve v hlavě, dráždění sympatiku, rušivému působení na nervový a oběhový systém a dochází též ke zpomalení hojivých procesů. Podle výzkumů v SSSR dochází ke změnám v bioelektrické činnosti mozku, štítné žláze, morfologii krve, ke změnám množství histaminu, bílkovin, globulinu, k poruchám srážlivosti krve, k patologickým změnám cév, ke kolísání krevního tlaku, tepu, zvýšení potivosti, bolestem hlavy, k oslabení paměti, křečím a řadě dalších jevů. Vlivy protonové reakce nad vodou, zasahují srdeční sval a ruší jeho normální rytmus, jsou měřitelné v jeho extrasystolách. Mění se též sedání krve, elektrický odpor kůže, sodíkové a draslíkové hospodářství v těle a výrazně se mění mozkové rytmy.

 

 

|

Působení GPZ na rostlinstvo

Vztahy GPZ a organismů nejsou vždy důsledně záporné. V podstatě se s vlivy GPZ lépe vyrovnávají stromy jehličnaté a z listnatých dub, vrby, jíva, olše, jasan, javor, líska, z ovocných stromů švestka a z nízké vegetace kopřivy a ostružiny. Negativně působí GPZ na stromy listnaté, zvláště na buk, na stromy ovocné, zvláště na jabloň, hrušku, ořech, třešeň, broskev, meruňku a na polní, zahradní a bytovou vegetaci, zvláště na slunečnici, rybíz, begonii, azalky, kaktusy, lipku, ibišek a kapraď. Semena rostlin mají menší klíčivost, chaotický růst kořenů, menší růstovou energii, ve vegetačním období nenasadí poupata, nebo se zpozdí o několik týdnů. Ke změnám dochází též v době otevírání a zavírání květů, zvláště u pampelišky, pojichlupu a kosatce. Lesní i ovocné stromy nad GPZ mají hojné mrazové rozpukliny, trhliny, červenou i modrou hnilobu, rozsochy, točivý, křivý a šikmý růst, zvláště u břízy, švestky a meruňky, koncové schnutí, nádory, napadení houbami a neobyčejně velké kalusy. U smrků a borovic mizí klíčivost, u ovocných stromů vzniká neplodnost.

Vlivem zvýšení teploty nad křížením GPZ shazují některé druhy stromů listí až o měsíc později. Vztah určitých druhů rostlinstva a podzemních vodních toků lze výrazně sledovat u dubů preferujících polohu nad vodou, jež jsou podle statistik v USA 61 krát častěji poškozeny blesky, bijícími do linií podzemních vodních toků a jejich křížení než buky. Přesto však i duby trpí vlivy GPZ, což se projevuje vznikem několika kmenů z jednoho kořene, zdvojením i násobením vršků stromů, schnutím částí kmene, dřívějším opadáváním listí a častou neplodností.

 

 

|

Působení GPZ na živočichy

Mezi zvířaty je většina v záporném vztahu ke GPZ, zvláště pes, kůň, brav i skot, králík, čáp, křeček a myš. Naproti tomu kočka, sova, hadi, straka, akvarijní rybky a hmyz, zvláště komáři dávají poloze nad GPZ přednost. Mravenci diferencují vztahy k různým druhům pásů GPZ a v případě jejich vzniku pod mraveništi je opouštějí. Vynález agregátní virgule v NSR umožnil dislokaci nových mravenišť tak, aby je usídlení mravenci neopouštěli. Ekonomický význam má kladný vztah ke GPZ u včel, jež mají při poloze včelínů nad nimi větší snášku medu. Zvířata trpící vlivy GPZ podléhají ve zvýšené míře některým charakteristickým onemocněním: skot kloubovému revmatismu, sterilitě, zmetání, děložnímu výhřezu, nemocím vemene, a mastitidě, koně oslepnutí, králíci prodlouženému tělesnému vývoji, snížení přírůstkovosti a rachitidě, vepři snížení přírůstkovosti a slepice menší nosnosti. Pokusy v SSSR na myších a krysách prokázaly poloviční snížení porodnosti, radikálně zvýšenou nádorovost a úmrtnost zvýšenou na dvojnásobek.

 

 

|

Působení GPZ na člověka

Objektivní změny fyzikálních podmínek nad GPZ a fyziologické změny v organismu člověka se projevují výraznými subjektivními vlivy: děti vylézají nebo vypadávají z lůžek, přecházejí do postelí rodičů či sourozenců, spí na zemi mimo GPZ, nebo přitisknuty v roztodivných polohách na mříže postýlek. Četné děti se brání položení do postýlek, hází sebou v noci dlouhé hodiny pláčí a křičí, neklidně spí, mají noční děsy a probouzejí se. Časté noční pomočování a záněty močového měchýře jsou spojeny se stydlivostí, s pocity méněcennosti, se skleslostí a bázlivostí, s nervozitou neklidem a nechutí k jídlu. Též dospělí se podvědomě brání odchodu do postele "nad vodou", nemohou dlouho usnout, v noci se probouzejí, přelehávají jinam, nemohou v posteli doslova vydržet, zvláště v úplňku. Studené nohy, ranní únava - větší než večer, nevyspalost, nervozita, brnění údů, mrazení těla, pocity zimy a průvanu nebo naopak pocity přehřátí a ztrnutí šíje jsou pro polohu nad vodou charakteristické. Podle druhu polohy k zónám a k jejich křížení vznikají bolesti v zádech, v krku, kříži a zvláště v páteři, trvalé bolesti hlavy a kyčlí. Při pobytu žen při vaření nad podzemní vodou vznikají revmatické bolesti, na lůžku po 10-15 letech polyartritis. Při pobytu nad křížením bývá sledována skleróza multiplex a nádorová onemocnění i žlučníkové a ledvinové záchvaty a kamínky, oční nemoci i duševní poruchy až k poruchám paměti a k pomatenosti, rozvrácenosti, depresím a zběsilosti.

 

 

|

Prověření problematiky GPZ na vzorovém případě v Olomouci

Systematická evidence všech případů nádorových onemocnění z okresu Olomouc, sledovaná počínaje rokem 1871 až do soudobosti dr. Juryškem, CKO Olomouc, diferencovaná podle primérního nebo nebo sekundérního (metastázového) vzniku nádorů nebo jako doprovodného znaku, zjištěného pitvou po smrti, s rozlišením dle nádorů a doprovázená "komparační onkologie" při pitvě zvířat z bytu postiženého, a zkoumáním kořenů porostů v jeho zahradě, je plánovitě převedena jak do počítačového záznamu, tak do nákresů měst, obcí a ulic vedena rovněž v uličních a domovních seznamech. Systém dává možnosti dokonalých přehledů a je v současné době nejlepším systémem svého druhu v Evropě. Dr. Juryšek (pověřený zpracovatel jednotného číselného systému nádorových onemocnění v ČR, ve vazbě na mezinárodní systém), předpokládá ve svých přednáškách o etiologii a epidemiologii nádorových onemocnění, že vedle běžně uváděných příčin vlivů vzniku nádorů - onkogenních virusů, - chemikálií, - záření, - radioaktivity, - dráždění tkání, - kouření, exhalací, - chronických zánětů tkání a v poslední době nemoci AIDS pro vznik zvláštního typu sarkomu, mají svůj nesporný význam vlivy lokalizační, zvláště pro stupňování choroby a její časovou progresivitu. V rámci světa jsou to zemětřesné trasy, radioaktivní oblasti, ložiska radioaktivních vod, rašeliniště a plochy se značným počtem podzemních vodních toků vůbec, zvláště aluviální náplavy a plochy blízko povrchových toků a na jejich svazích. Korelace mezi sdruženými výskyty hromadných onemocnění nádory v určitých sídelních útvarech, ulicích, domech nebo bytech, na rozdíl od zcela zdravých částí protilehlých nebo sousedních, uvedl dr. Juryšek již na III.mezinárodní konferenci o psychotronice v Tokiu 1977. Na páté konferenci v Bratislavě 1983 se dr. Juryšek a dr. Gardavský zabývali společnou prací CKO Olomouc se SÚRPMEM Brno, jež řešila lékařsko-statistické urbanistické, zastavovací a obytné aspekty sídelního území Letná v Olomouci. Podílné území o velikosti 560/270 m, dělené na deset bloků rodinné zástavby, leží v bývalém inundačním území olomoucké pevnosti, mezi hlavním a bočním tokem řeky Moravy. Vzdáleno průmyslové zóny, exhalací i dopravy, nezastíněné, dobře osluněné a provětrané, v klidové poloze, s vyšší okrajovou zelení, s velkými vnitroblokovými plochami soukromé udržované zeleně, se zdá být na první pohled ideálním obytným prostředím. Ze 131 objektů je izolovaných domků 36, sdružených domků 80, nových malopodlažních domů 15starší zástavbě po roce 1900 patří 46 objektů, po roce 1945 - 85 objektů. Nádorová onemocnění s celkem 104 mrtvými a 28 nemocnými jsou evidována v 68 objektech. Pouze mrtví byli zjištěni v 46 domech, pouze nemocní v 7 domech, obojí v 15 domech, bez ovlivnění stářím zástavby, avšak v lokalizačně výrazných vztazích. V celém území byly ve všech ulicích telestézicky zjištěny průběhy všech podzemních vodních toků. Jejich vztah k zástavbě je velice charakteristický, zvláště ve dvou ulicích. - počet mrtvých v domech: 8 17 - počet příčných toků v ulici: 15 18

Postupně byly toky detektovány v zahradách, v domech a bytech. Ukázalo se, že od hlavního toku řeky Moravy odbočují severně od území jednotlivé potůčky, jež protékají diagonálně územím, přibližují se k toku střední Moravy, nevtékají však do ní, odklání se a opět se v obloucích vracejí směrem k hlavnímu toku. Ve všech domech, na něž tyto toky směřovaly a pod nimiž procházely, byly evidovány dodatečným zjištěním případy úmrtí nebo nádorové onemocnění, v domech, kde procházely tyto toky jen okrajově nebo je míjely, onemocnění ani úmrtí zjištěna nebyla. Ve 33% případů šlo o nádory na zažívacím traktu a přidružených orgánech, z 15% šlo o rakovinu kůže, po 8% o rakovinu ženských orgánů, mozku a plic. S ohledem na značné problémy se vstupy do bytů a zjištěním geobiologických podmínek v místě postelí dotčených, bylo možno zkoumat jedině podmínky u evidovaných osob.

Ukázaly se téměř jednoznačně dva úkazy:
- vyjma jednoho případu procházely vždy pod postelemi mrtvých nebo nemocných podzemní vodní toky, - vyjma dvou případů korelovala místa křížení různých typů GPZ s místy vzniku nádorů. Obvykle ležely nádory ve středu křížení dvou, tří až čtyř pásů a ploch GPZ. První případ detekce GPZ byl proveden ještě před rozhodnutím o této soustavné akci ve vile význačného olomouckého architekta na jeho osobní přání. Na akci detekce a jejich zaměření pracovali oba architekti po dobu 2 x 9 hodin. Když byl vytyčen průběh prvního vodního toku vč. jeho proudnice, břehů a okrajů ionizačních pásem a obyvatelé domku náhle poukázali, že právě nad tímto místem zemřel v 1. patře vily její bývalý majitel, vyvolalo to v přítomných zamrazení. Nezvyklý první vjem byl díle prohlouben na žádost dr. Juryška zjištěním průběhu zón v lékařské ordinaci, kde zemřeli dva zdravotní pracovníci na rakovinu a třetí na ni těžce onemocněl. Další zjištění byla již přijímána se stoupajícím zájmem jako jednoznačné doklady teorie dr. Juryška o správnosti detekce zón. Přesto však zůstaly ve zpracovateli značné pochybnosti o tom, zda je vůbec možno objektivně stanovit pomocí "psycho-bio-fyzikální detekce (v pojetí sov. akademika Kapici), formou biofyzikálního jevu (dle sovětské interpretace), skutečnosti tak známé a doslova éterické, jako jsou Curryho nebo Hartmannovy pásy. Teprve detekce v prostoru šedesátimetrového interiéru kravínu v Olomouci-Černovíře ukázaly, že detektované pásy probíhají rovnoběžně, vějířovitě se vychylují ze základního směru a opět se vějířovitě vracejí do původního směru při zachování stejných vzdáleností, jež plynule vzrůstají a opět se vracejí do původní hodnoty. Ve shodě se stanoviskem LF-KU Praha 1980 je tedy možno konstatovat, že člověk jako detektor a indikátor je zatím nejrychlejším a nejekonomičtějším přístrojem" pro zjištění rozsahu, umístění a průběhu GPZ v sídelním území i v objektech již vybudovaných pro obytné a veřejné účely a pro hromadné ustájení dobytka. V rámci pracovního záměru byly vypracovány návody pro systematické pracovní postupy, grafické vzory záznamů v různých měřítcích pro území, blok, ulici, dům, byt, místnost a postel nemocného i modifikace tohoto grafického pojetí s odlišením různých typů zón.

 

 

|

Vlivy GPZ na dopravu

V některých evropských zemích je věnována již po dobu téměř třiceti let pozornost nevysvětlitelným dopravním nehodám, které jsou místně výrazně kumulovány. V NSR je to kupř. úsek dálnice Frankfurt a M.-Mannhein v km 510-520, který byl v roce 1959 a 1960 nazván Todesstrecke, v Rakousku úsek silnice u Mariekirchenu při Wallsu, kde vznikly za rok desítky případů. Řidiči, pokud nebyli při nehodách usmrceni, vypovídají o křečích v rukou, ztrátě schopnosti reakce, změně reakcí a stočení volantu. Průzkumná mise vyslaná francouzskou vládou pod vedením ing. Lenoira prozkoumala za účasti proutkařů řadu těchto případů po celé Francii a zjistila, že k nehodám dochází nad podzemními vodními toky, nad žilami kovů a nad geologickými zlomy. Švýcarská zjištění ukázala, že samovolně reaguje 15 procent řidičů na průběh GPZ, probíhajících pod silničním tělesem. Ukázalo se, že jede-li řidič ve směru proudění podzemního vodního toku a má-li tzv. proutkařskou reakci, dostane křeče v rukou držící volant a stáčí jej mimovolně do směru toku. Snaha udržet volant ještě pevněji v rukou, reakci ještě zesiluje. Prof. Calame ve Winterhuru doporučuje ovinout volant kůží, držet jej v rukavicích, v případě nezvyklé reakce pustit volant jednou rukou, zpomalit rychlost a zvláště dbát na opatrnost v případě měsíce v úplňku a při bouřlivém počasí, kdy se tyto reakce výrazně zesilují.

 

 

10 |

Vlivy GPZ na výrobu

Dlouhodobá pozorování podmínek ve výrobní sféře ukázala, že GPZ ovlivňují též spalovací pochody, kdy dochází v pecích nad GPZ ke snížení žáru a ke zvětšení spotřeby topných hmot až o jednu třetinu. Ve slévárnách tangovaných nevhodnými průběhy GPZ, vznikají v nadměrném množství zmetky a dochází též k zakalení okenního skla a dalším nepříznivým jevům v kvalitě materiálů (ve skelných hutích a v optických dílnách).

 

 

11 |

Účinek biodetekce GPZ na operátory

Speciální pokusy, jež podnikl soustavně prof. Walther v NSR se studenty zjistil, že při práci nad podzemními vodními toky dochází u operátorů k řadě nepříjemných až nezdravých jevů. Přesně byly evidovány plethysmografem změny objemu krve a jednotně zjištěny: záchvaty pocení, červenání nebo blednutí obličeje, intenzivní vytékání slin, stydnutí nohou, záchvěvy svalů, zvýšená frekvence pulsu, stoupnutí tlaku krve o 20-30 mm, vznik vystrašeného a vyjeveného výrazu očí, podrážděnost, narůstající vyčerpání, bezprostřední potřeba dlouhého spánku nebo naopak následná bezesnost. Prof. Kahuda prokázal energetickou spotřebu odpovídající po hodině práce s virgulí osmi až desíti hodinám těžké fyzické práce. Odborná literatura nedoporučuje delší práci virgulí než 1/4 hod., kvalifikovaní vysokoškolští odborníci v Ostravě a Olomouci pracují s virgulí na detekci zón po 20 minutách, s proložením hodinovou pauzou po následném značném vyčerpání, maximálně hodinu denně. Podle diferencovaných potíží s tlakem a později s bodáním v prostoru zažívacích orgánů a konečně u srdce je zjevné, že dochází k velice nepříznivému vlivu na zdravotní stav operátorů, což druhotně prokazuje stejně nežádoucí vliv na osoby nad GPZ pobývajícími, byť ne v tak koncentrované míře, k jaké dochází při použití virgule jako antén nad oblastí GPZ. Výhodou pro biodetekci - práci s virgulí, je její mentální usměrnění, na rozdíl od běžné proutkařské praxe, kdy proutkař prochází systematicky území v rovnoběžných pásech. Mentální řízení detekce znamená přesné systematické zakódování projevů virgule, jež jsou podle pojetí prof. Kahudy řízení mozkem jako počítačem. Na rozdíl od tradičního proutkaření je virgule důsledně držena nadhmatem, reakce virgule je prováděna při vodorovné ose antigravitačním pohybem vzhůru a při držení ve svislé ose se virgule otáčí směrem k nejbližšímu místu hledaného jevu nebo do kolmice ke směru hledaného pásu GPZ. Při držení ve svislé ose pak může virgule plynule sledovat detekovanou linii ve všech jejích zákrutech a vlnách, při vyhýbání stále ukazuje k průběhu hledaného jevu a kdykoliv je možno hledanou linii opustit a opět se do tohoto místa vrátit. Detekovanou trasu lze bez problémů zakreslit na podlahu či koberec, místa styků se zdí je možno opětovně vytyčit ve stejném místě, jevy je možno opakovat, konfrontovat a reprodukovat, tedy formou, jež byla doposud odpůrci telestézie (prof. Prokop NDR, dr. Pekárek ČR) pokládána za neuskutečnitelnou. Mentálně, tedy mozkem řízená telestézie může být rovněž systémově diferencována a zkoumání a detekce jednoho jevu okamžitě nahrazovaného zkoumáním jevu druhého, jakoby vypínáním jednoho okruhu a zapínáním okruhu druhého. Tento metodický systém práce umožňuje podstatně rychlejší splnění plánovaného úkolu ve srovnání s běžným proutkářským přístupem a tím i snížením zdravotního nebezpečí pro operátory, poněvadž dle našich i zahraničních údajů vede přepínání nad únosnou dobu v této oblasti k těžkým zdravotním poruchám, až ke vzniku složitých nádorových onemocnění.

 

 

12 |

Stínění účinků GPZ

I když jsou v zahraničí používány desítky údajně účinných výrobků ke stínění proti účinkům GPZ, tvrdí odborná literatura, že prakticky nelze účinky GPZ vůbec odstínit. Fyzikálními pokusy se zjistilo, že různé stínící materiály doslova nasákly různými formami záření a po určité době začaly toto záření koncentrovaně reprodukovat. Guma je údajně účinná pouze 4 dny, bakelit jen přechodně, právě tak pěnový latexový materiál. Týká se to též dalších používaných materiálů jako korkových desek, dubových desek, kaolínové zeminy, mramorových plátů. Pokud jde o stínění proti záření, uvádí prof. Herčík stupnici materiálů od méně účinných k účinnějším: hliník, stříbro, měď, olovo. U dr. Juryškem uváděné alobalové fólie bylo zjištěno, že nepropustí reakci na vodu teprve při položení ve třinácti vrstvách, hliníkový plech až v síle 1,5 mm, hliníkové tácky až ve třech vrstvách. Doba účinnosti však již nebyla prověřována. Pokusy provedenými u arch. Kocmana SÚRPMO Brno bylo zjištěno, že nelze odstínit pouze vlastní plochu sedadla nebo postele, neboť ionizace stoupá šikmo vzhůru ve směru proudění vodního toku, a to v úhlu daném posunem 22 cm na 1 m výšku. Je proto nezbytné rozšířit stínící plech o přibližně 25-30 cm na každý metr výšky stíněného prostoru podle toho, zda v něm osoba leží, sedí či stojí. Subjektivní vjemy po zastínění jsou velice výrazné. V kritickém místě nad vodním tokem s křížením dalšími zónami byl před odstíněním hliníkovými fóliemi pociťován pocit chladu, průvanu, nervozity, neklidu v kolenou, bolestí v kloubech a brnění v hlavě. Po odstínění byl až nápadný vjem klidu, tepla, pohodlnosti, spokojenosti a uvolnění. Pro odstínění se doporučují rovněž kapradinové listy položené pod prostěradlo, uváděné však opět protisměrné jako kancerogenní a vzbuzující alergie. Proto je též problematické, zda jsou vhodné uváděné kapradinové masti na pokožku nebo kyselina mravenčí. Pro odstínění vlivů GPZ na rakouských silnicích byly použity smyčky z drátů a drátěné cívky. Ing. Endrös, rakouský badatel v tomto oboru doporučuje sestavit vzbuzovač kmitů z měděného drátu ve formě technického dipólu, postaveného napříč toku. Podle materiálů z NSR byl účinný pouze vysílač mikrovln k docílení rezonance a interference, realizovaný pro ten či onen konkrétní případ. Je zjevné, že jádrem problému je a zůstane trvale jeho fyzikální podstata, již bude nezbytné prozkoumat a stanovit vědeckými fyzikálními přístroji. Ježto u nás údajně nejsou v té míře, aby mohly tak jemné nuance změny příslušných polí podchytit, bude nutné tyto přístroje nejdříve vyrobit a teprve po analýze jevů navrhnout jim odpovídající odstínění, odvedení či přemístění. Skutečnost, že pásy Hartmannovy a Curryho jsou proměnné, ukazují jak odborné materiály ze Švýcarska, jež mluví o jejich místních proměnách v průběhu roku, ale též zkušenosti z Přerova, kde se jeden pás v průběhu roku místně posunul, i zkušenosti z Ostravy, kde bylo při detekci ve Výzkumném vědeckém ústavu uhelném zjištěno, že pásy obou systémů se při zářivkovém osvětlení úhlově posunou. Silný energetický zdroj, počínaje ledničkou, tyto pásy buď částečně vychyluje z jejich průběhu (zjištění ing. arch. Hynka Olomouc) nebo v případě silného etážového topení se mu pásy dokonce obloukovitě v době jeho provozu vyhýbají a opět se do svého průběhu za zdrojem vracejí. Je pravděpodobné, že energetická síť umístěná na fasádě objektu by mohla vést k tomu, že by se pásy obou systémů vyhnuly interiéru objektu, při značném elektronickém smogu současnosti je však otázkou, zda by vliv VN. systému nepůsobil na člověka ještě nepříznivěji. Základem opatření proto zůstává vyhnutí se vlivům všech typů GPZ přemístění lůžek, sedadel a pracovišť mimo jeho plochu. V bytech se ukazuje hlavní překážkou tomuto postupu existence nedělitelných manželských postelí nebo nadměrně dimenzované nábytkové sestavy v rozlehlých obytných pokojích, kde jsou někdy podmínky plně vyhovující a naopak stísněné ložnice, kde při vadném průběhu zón nelze postele umístit jinak, než tak, jak jsou. Poněvadž subjektivní i objektivní ověřitelné potíže lidí odpovídají průběhu zón pod jejich lůžky i místům turbulentního vlnění proudnice nebo křížením několika GPZ, je žádoucí aby umístění nábytku byla věnována především biologická pozornost, tedy více než estetické funkci prostoru a jeho zařízení. Poněvadž detekční přístroj dr. Rejdáka nelze zatím v interiérech údajně použít a poněvadž použití řady tzv. proutkařů, kteří doslova módně začali hledat GPZ pro širokou veřejnost se ukázalo velice problematickým pro neserióznost postupů, neznalost problematiky, chyby v detekci pro nepřesnost detekce, nebo pro subjektivní posuny vjemů odlišně od skutečného místa GPZ (podle zjištění geologa dr. Dovolila až o 3,0) je nezbytné řešit problém doslova "ve vlastní režii. E. Bachlerová, rakouská profesorka matematiky a fyziky, jež zhodnotila systematicky své výzkumy biofyzikálního stavu podloží postelí a pracovišť ve dvou tisících případech, doporučuje jako nejlepší řešení využití subjektivních vjemů zvířat a lidí samých. Je třeba se vyhnout místům, jež s oblibou vyhledávají k uložení kočky, jimž ionizační víry z GPZ působí příjemné pocity na pokožce. Naopak je vhodné pomocí domácího psa určit vhodnost míst dobrých, kde setrvají bez hnutí i po odchodu člověka z místnosti a naopak se vyhnout místům, z nichž pes, přesto, že mu bylo přikázáno tam ležet, po odchodu svého velitele uteče. Systematický záznam těchto míst může rovněž vyhodnotit člověk sám. V místnosti, rozdělené šachovnice na čtverce o ploše 1 m2 prověří své pocity v oděvu z přírodních materiálů při sezení na dřevěné židli, v naprostém tichu a klidu, s rukama na kolenou, se zavřenýma očima. Pocity nervozity, neklidu, mravenčení, bolestí kloubů, chladu a průvanu vyznačují plochu patogenní, pocity tepla, spokojenosti místa optimální. Postele a místa trvalého sezení by měla být umístěna jedině na kladně označených čtvercích. Ing. Žert Olomouc doporučuje ještě vnímání patogenních ploch plochou rozevřených dlaní, vztažených dopředu, ve směru chůze, nad podlahu. Tyto vjemy však nejsou vnímány výrazně kladně nebo záporně ani všemi senzibily, tím méně všemi lidmi. Použití proutkařů je podle zatímních zkušeností dosti problematické, neboť hodnocení jejich schopností, provedené v rámci VPPAJ-PEL při VŠCHT v Praze ukázalo, že reakce odborně neobeznalých a necvičených proutkařů se mnohdy od sebe vzájemně značně liší, za GPZ jsou vydávány reakce na jiné jevy, jevy jsou vzájemně mylně posuzovány (pásy jako vody atp.), nebo jsou vjemy vnímány v určitém, až značném posunu.

Teoretizování a nesystematičnost některých těchto osob problém ve veřejnosti navíc spíše zatemňuje než osvětluje. Pokud nebude v ČR postavena otázka na jednotnou školící základnu, jako je tomu údajně v Polsku nebo kupř. v Rakousku, kde jsou tyto obory vyučovány na vysokých pedagogických školách se závěrečnými zkouškami, je vhodné se spíše neodborné detekce vyhnout. Určitou pomocí je použití silných feritových magnetů, jež jsou k sobě v poloze vodorovné nebo svislé přivrácena tak, aby se vzájemně odpuzovaly. V čistém prostředí se síly obou kotoučů vyrovnávají, při přechodu nad vodní tok nebo pásovou zónu se od sebe nápadně odpuzují a strhují jemně na to reagující ruce podle druhu polohy do výšky nebo do stran. Složitost problematiky potvrzuje skutečnost, že jednou stanovené průběhy GPZ nejsou trvalé. Vodní toky, zvláště v zákrutech se mohou zkracovat a v podloží si vyhledat změněnou zkrácenou trasu, pásy C. + H. se mohou posunout. Proto je i zde vhodná reakce osob samých, nebo v závažných případech těžkého onemocnění odborné prověření po půl roce až po roce.

Zpracoval: Dr. arch. Zd. Gardavský
ved. projektant pro výzkum SÚRPMO Brno, 20.5.1984

 

Možná Vám všechny ty roztodivné a někdy až strašidelné reakce lidí, které jsou výše popisovány připadají až jaksi nevěrohodně. Obzvláště zřejmě těm relativně mladším, pod 40 let věku. Ovšem to je právě ono, co mnoho lidí evidentně svádí při uvažování, zda se chránit před GPZ- GAZ, či ne k vyloženě mylným závěrům. Např.:"No, to je sice pěkné, že to tak funguje a působí, ale mně ještě nikdy nic vážného nebylo. Tím pádem pro mne z toho vyplývá, že se to mne netýká! Takto to působí asi jen na ty druhé."

Přesně tak jsme viděli v praxi uvažovat lidi přímo v Olomouci na našich přednáškách o GPZ. Ač jsme o této problematice přednášeli právě těm posluchačům bydlícím v oblasti, která je emisemi tak silně zatížená, že se to dá směle nazvat evropskou raritou. Bohužel i přesto si přístroj EKOplus24 objednal jen jeden člověk, z více jak sta účastníků na přednášce... .

 

 

13 |

Typy geopatogenních - geoaktivních zón (GPZ - GAZ) (související se zemským tělesem, zemskou kůrou, s vnitřní 
hlubinnou strukturou naší planety a zemským energetickým dvanáctistěnem...)

Vodní, geologické, tektonické, radioaktivní a magneticko - anomální zóny, včetně Curryho a Hartmannových mřížových síťových pásem. ( Nejedná se o omyl, C+H jsou zde zařazeny záměrně )

Mřížové sítě Hartmann a Curry jsou už dlouhodobě považovány za GPZ kosmického typu. Tyto dva druhy tzv. mřížových sítí pásmových zón jsou pojmenovány po svých objevitelích. Oba jsou lékaři. Dr. E. Hartmann je němec a Dr. M. Curry Švýcar.

Emise těchto sítí nalézali při svých výzkumech jak u země, tak v patrech výškových budov a v literatuře se uvádí, že i velmi vysoko za letu v letadle. Tito profesionální lékaři nebyli žádní fantastové . Výsledky jejich práce ve vztahu k negativním účinkům na zdraví jejich pacientů ověřoval např. i dodnes celosvětově známý Prof. Ferdinand Sauerbruch; 1875-1951, německý chirurg; zakladatel chirurgie srdce a plic. A že se o tom moc neví? No to je jednoduché. Už tenkrát se pan Profesor bál, že by se na něj jeho kolegové dívali přes prsty , takže zúčastněné kolegy prosil, aby se o tom raději nikde nezmiňovali. Do dnes je takový stejně pokrytecký přístup dosti často vidět a je to celé o to smutnější, že je tak činěno ponejvíce lidmi s akademický vzděláním. Z těchto faktů se došlo k obecným závěrům, že to jsou GPZ kosmického typu; t.j. , že vznikají interakcí sil planet - či kosmu a naší Země.

Sebekriticky přiznáváme, že takto tyto informace opsala i naše společnost. S postupujícím časem sice jisté indicie při výzkumu naznačovaly, že jsou v informacích o C+H zónách jakési divné nesrovnalosti, ale znáte to, všichni, kteří v té době v psychotronice něco znamenali to tvrdili také... . Jenže se opět potvrdilo naše krédo, že pravdu ukáže praxe. Spád to vše nabralo v roce 1995, kdy se dostala na trh strhující kniha Ing. Wiesnera "Předpeklí ráje 1-2-3" , pak následovaly závažné informace týkající se této problematiky v útlé knížce p. A. Hrušky "Paralelní svět" z r.1995 a v literatuře NEJvětší záhady světa "Záhadné mystéria" ;G.Fosarové a F. Bludorfa u nás vydané v r.1998. V posledně zmiňované knize je stať o Polákovi Wilkovi, který se již léta zabývá energetickými sítěmi typu C+H, ale z trochu jiného hlediska, než jako o GPZ. To vyprovokovalo náš tým k poměrně širokému výzkumu, který se týkal vztahů mezi GPZ - Volnými energiemi - zemským energetickým dvanáctistěnem a mřížovými sítěmi C+H; to vše v návaznosti na širokou škálu možností působení na člověka a pod.

Ke zcela zásadnímu zlomu v našem poznání pak došlo v 7/97., na jednom ze souostroví Kanárských ostrovů (Gran Canarii). Zde se nám podařilo díky extrémní sensibilitě jednoho z naších členů a souhry místních podmínek detekovat, vidět a tím i zakreslit právě ony tolik diskutované systémy Curryho + Hartmannových mřížových sítí, to vše v návaznosti na dislokaci ve volné přírodě. Nutno podotknout, že se tyto nové závažné informace týkaly i jiných energetických projevů Volných energií o čemž bude podrobněji rozepsáno ve stati právě o těchto energiích.

Z výše uvedených informací vyplývá následující:

Curryho a Hartmannovy mřížové sítě nejsou produkovány kosmem, ani nevznikají interakcí nějakých sil Země a kosmu. I přesto, že se tak dosti často vůči naším organismům chovají, nejsou tím , čemu říkáme geopatogenní zóny .

C+H síť je předposlední subsystém, který rozvádí Volné energie (a možná i jiné) velkoplošně a systematicky po celé naší planetě.

C+H síť svou energetickou náplň čerpá z hlavních energetických linií zemského energetického dvanáctistěnu, jehož základní energetické toky jsou v podzemí.

C+H síť není geopatogenní, naopak v případě kdyby byla odstraněna, došlo by u bytostí typu člověk (a zřejmě nejen u nich), k vážným zdravotním problémům.

C+H síť je blízce svázána s kamennými řadami například je to u nás známá oblast na Kounicku, nebo ve francouzském Carnaku a samozřejmě na mnoha dalších místech světa. (rovněž celoplanetární systém).

C+H síť je součástí uměle vytvořeného systému jinou entitou v čase úsvitu lidstva. Jedná se zhruba o řádově miliony let zpět. Živé organismy jsou s ní úzce svázány.

Z toho následně vyplývá, že je na pováženou tuto síť odklánět, rušit, stínit atp., jak to dělají, nebo se o to snaží mnohé přípravky, které mají za cíl "rušit GPZ" .

 

 

14 |

Typy GPZ - GAZ (související s kosmickým prostorem)

Kosmické zóny, sluneční erupce, vliv Měsíce, asteroidů a planet, včetně prostorových geoanomálních polí => (geoanomalousfield - GAF), které vnikají interakcí geologických anomálií a sil Slunce a velkých planet. Mohou na nás působit i (a to přímo i nepřímo) následky přírodních úkazů vysoko nad Zemí; např. tvrdé záření gama ve výšce více než 30 km vysoko, jehož vznik dosud nedokážeme objasnit atp.

info. ze 4/91 ze satelitu Compton Gamma Ray Observatory NASA)

 

 

15 |

Typy GPZ - GAZ (související s umělým vytvořením negativních pásů, shluků atp., v návaznosti na účinky zejména elektrotechnických rozvodů a zařízení)

Silové kabely a vedení VN a VVN, trafostanice, měniče pro napájení trolejí, elektrorozvodny, infrastruktury, domácí spotřebiče typu - mrazničky, chladničky, televizory, počítače, zesilovače a další; vysoce výkonné televizní a radiové vysílače i přijímače, antény mobilních operátorů, radary, satelity atd.

Upozorňujeme na to že v posledních letech hodně používané příkonově velmi úsporné výbojkové žárovky, které jsou z tenkých trubic obvykle ohnutých do tvaru U . Sice opravdu šetří vaši kapsu, ale vyzařovaný elektrosmog jde změřit až 1m od tohoto spotřebiče. Takže je doporučujeme do míst, kde se má dlouhodobě svítit, ale člověk tam trvale nepobývá, eventuálně je od této žárovky dostatečně vzdálen. 

 

16 |

Typy GPZ - GAZ
(Ostatní: (GPZ - GAZ - GAF) někdy těžko specifikovatelné pro nedostatek informací o genezi,ale hlavně energetická pole psychosomatického charakteru)

Zde svým původem patří i další typy zón, emisí a energií běžně vůbec, nebo málo uváděné jako např.:

Zemní a kosmické energetické sloupy energie, profil země kopírující elektromagnetické anomálie ležatého obdélníkového profilu spadající pod prostorová geoanomální pole - GAF, (jak už bylo zmíněno výše), různé energetické shluky a víry psychosomatického charakteru, včetně poměrně trvalých rušivých energoinformačních polí která ve svých obydlích vyrábíme svými skutky a konáním v běžném životě a pod. Do této skupiny patří i takové projevy, kterým říkáme strašidla, beztělci, atp. .

V současné době je již v řadě případů možní exaktními metodami zjistit průběh těchto GAZ i když je to technicky velmi obtížné přístrojově náročné především u GAZ skupiny 1.

(Jak sami vidíte, je toho poměrně dost o čem se dá psát, diskutovat, ale také samozřejmě i bádat. Postupně jsou na toto téma připravovány další materiály.)

Všechny zmíněné energetické projevy v okamžiku, kdy se mají možnost dostat do interakce s energoinformačním a biopolem člověka ho většinou poškozují s větší či menší intenzitou, ale v podstatě stejně. Energetická pole člověka jsou interferencí rozkmitávána do jiných než přirozených frekvencí a vlnových délek, je porušována celistvost, část aury se odzáří a její celkový stav se rapidně zhorší po kvalitativní i kvantitativní stránce. U zbytkových rušivých psychosomatických polí je nutno přidat, že někdy působí na psychiku člověka téměř okamžitě a díky tomu se i velmi problematicky zkoumají. Málokdo má totiž zájem, ale i dost odvahy a součastně s tím i dost své vnitřní síly, aby osobně vešel v kontakt s těmito na výsost zvláštními energiemi. A tak díky těmto ztěžujícím okolnostem se k poznání energií psychosomatického původu dostáváme poměrně pomalu.

Obzvláště silné poruchy vznikají na geneticky nejslabších místech lidského těla. A právě v těchto okamžicích se objevují na již zmíněných slabších místech těla objevují v auře píky, tj. jakési vyšlehující plamínky špatné energie - čchi. Tím je porušována homogenita biopole. V těchto oblastech se pak téměř vždy časem ukáží určité zdravotní problémy. Je-li biopole takto poškozováno pravidelně a po dlouhou dobu (roky), projeví se to nakonec ve změně zdravotního stavu - ano přijde nemoc, taková ta chronická pomalu nastupující se všemi svými záludnými projevy! Dá se říci, že to je prvé volání a upozornění těla - člověče dělej s tím něco, než bude pozdě !

Zde je na místě se krátce zmínit o trilogii "Předpeklí ráje" od Ing. Ivo Wiesnera, který v prvním díle (str. 13) píše o tom, že cituji: "Při tom se různé prameny opakovaně zmiňují o tom, že pozemské civilizace před hiátem neznaly nemoci, zranění se jim snadno hojila a lidé se dožívali mnoha set let. Zhoršení životních podmínek v důsledku technické revoluce a nástupem spotřební společnosti však mohou vysvětlit pouze část ze zmíněných problémů. Zdá se, že hlavní příčinou jsou chaoticky vířící terestrické proudy působící nejen na Zemi, ale také na vše živé a mrtvé na ní. Keltové znali léčivé i ničivé vlivy různých zemských zón, znali je i Číňané, Áríjci a americké kultury, dokázali je účelně využívat ku prospěchu lidí. S nástupem novověku tyto staré zkušenosti upadly v zapomnění a má na tom velký podíl to, co jsme pojmenovali Newtonsko-karteziánské paradigma . "Vířící terestrické proudy velmi zhoubně působí především na mentální sféru člověka, narušují ji, bortí a mění k horšímu. Člověk začíná ztrácet základní přirozené instinkty, ztrácí kontakt s přírodou a vyčleňuje se z ní".

Přístroje řady EKOplus jsou unikátní právě v tom, že jako jedny z mála fungují na principu interakce vlastní přístrojové antény s terestrickými energiemi.

 

 

17 |

 Princip funkce zařízení EKOplus určeného k eliminaci geopatogenních - geoaktivních zón (GPZ - GAZ)

Přístroj řady EKOplus je přijímací a současně i vysílací anténa tj. aktivní tvarový zářič, který bez vnějšího přívodu elektrické energie vytváří kolem sebe energetické pole kulového tvaru. Toto přístrojové energetické pole je indukováno z určité části všude přítomného geomagnetického pole Země a proto není zapotřebí externího napájení el. proudem. Součástí geopole Země jsou jak již bylo uvedeno na těchto stránkách terestrické proudy  (viz. dále). A právě tyto selektivně vybrané zemní => terestrické energie vysoce účinně zpracovává (transformuje) kombinována anténa přístroje.   

Energetické pole vytvářené činností EKOplus spolehlivě proniká všemi dostupnými stavebními materiály, proto nezáleží na typu obydlí či stavby. Pole přístroje je v celém dosahu svého působení homogenní, takže z praktického hlediska je zcela lhostejné, zda jste od přístroje vzdáleni 1, 2, 5 nebo 12m. Účinky eliminace negativních účinků GAZ na člověka jsou pořád stejně kvalitní.

Tím je zodpovězen jeden z častých dotazů našich klientů, kteří z důvodu obav o své zdraví a aby na ně přístroj co nejvíce působil ho chtějí umístit často v blízkosti svých lůžek. Jak z výše uvedeného vyplývá, je to zcela nepodstatné kde je přístroj umístěn, jen musíte být v dosahu jeho působení.

 


  EKO

  =>  

výrobek s ekologickým působením

plus

  =>  

kladné energetické pole pro člověka

 24(72)

  =>  

průměr ochranného energetického pole v metrech

 

Terestrické proudy: Encyklopedický slovník ; terestrické => telurické proudy => elektrické proudy protékající Zemí, indukované změnami geomagnetického pole, jež se sestává z hlavního magnetického pole buzeného v zemském jádře (skládá se z převládající dipólové složky a nedipólového zbytku), z pole malorozměrových anomálií buzených horninami zemské kůry a z pole krátkoperiodických geomagnetických variací a poruch. 

Wiesner: v pojetí tohoto autora jsou to taktéž energie produkované naší Zemí, ale zde se mají na mysli především Energie Volné. Tyto jsou produkovány podzemními kavernami lávy ve velkých hloubkách tzv. hot spots. K této energii nutno přidat ještě další terestrickou a tou je druh Volné energie, která vzniká rovněž ve velkých hloubkách v Zemi a to při studené jaderné fůzi.


Uvedené energie jsou ve velmi úzkém vztahu k Zemskému energetickému dvanáctistěnu  viz. obrázek (I. Sanderson, N. Gončarov, V. Makarov, V. Morozov) a vůbec k celé pozemské geomantické síti do níž spadají mimo jiné kamenné megalitické stavby, kamenné řady atd. Přístroje řady EKOplus využívají pro svou činnost hlavně Volnou energii ze zmiňovaných hot spots => magmatických krbů.

dvanáctistěn

 

 

18 |

Děje při činnosti zařízení EKOplus

Přesto, že prozatím nejsou oficiálně vyráběny a současnou fyzikou používány přístroje na tak jemnohmotné energie, které přístroj zpracovává, může se většina lidí (i když nejsou telestéti ) sama na sobě přesvědčit o činnosti přístroje. Ochranné energetické pole jehož středem je anténka přístroje je totiž více úrovňové a kolem vrcholu anténky je toto pole zhuštěné a má kulový tvar o průměru cca 35cm , což platí pro typ EKOplus24 a pro typ EKOplus72 platí průměr 52cm.

Špičkoví jasnovidci, kteří jsou schopni tyto energie vnímat, vidí základní středové energ. pole jako malé sluníčko. Což neznamená, že pro obyčejného smrtelníka, který nemá super sensibilní vlastnosti jsou všechny tyto vjemy nedostupné. Při instalacích jsme zjistili, že v každé rodině se najde minimálně jeden člověk, který je ono sluníčko schopen vnímat.Ve většině případů se tak děje dlaněmi. Stačí si představit ono energetické pole je jako 35 cm balónek a pak na jeho imaginární povrch položit dlaně. Při troše uvolnění a soustředění většina lidí ucítí v dlaních velmi jemné "něco". Někdo tyto dotyky energie bude vnímat jako slabounké brnění, někdo jako teplo či mravenčení a pod.

Jsou ale i takoví, kteří již mají určité telestetické zkušenosti, nebo si pozvou na konzultaci jiné profesionální telestéty, či sami jimi jsou. 


Zde znovu zdůrazňujeme, že EKOplus GPZ neruší, neodklání, ale ELIMINUJE JEJICH NEGATIVNÍ ÚČINKY NA ČLOVĚKA, t.j. emisím GPZ je při průniku ochranným polem EKOplus výrazně změněna charakteristika fyzikálních parametrů. V praxi to znamená, že emise, kterým říkáme GPZ jsou v prostoru působení přístroje donuceny procházet jeho energetickým polem tvořeným extrémně rychle kmitajícími Volnými energiemi. Tyto GPZ jsou pochopitelně i nadále generovány Zemí, spodní vodou, Kosmem, tektonickými poruchami, elektronikou a pod. Směr těchto emisí je určen vyzařovací charakteristikou dle svých zdrojů. Ale, co se však zcela podstatně změní, jsou kvalitativní a kvantitativní parametry GPZ , protože na principu souhlasné rezonance se charakteristika emisí GPZ změní natolik, že přestanou být člověku škodlivé.

Z toho vyplývá, že GPZ i v prostředí příístroje jdou nadále telesteticky detekovat, ale při průniku lidským biopolem již pro něho nejsou škodlivé

(viz. procentuální účinnost přístroje v tabulce Rušení a eliminace GPZ). 


 Základní telestetické dotazy zní: 

   a) Jsou v prostoru působení EKOplus eliminovány negativní účinky GPZ ?

   b) Jsou - li takto eliminovány škodí ještě člověku ?

Je - li přístroj řady EKOplusodborně nainstalováno pak odpovědi jsou:

 a) ANO

 b)  NE 

Také v této oblasti je společností AQUAMEDEN prováděn intenzivní výzkum a jsou vyvíjeny přístroje, které umožní provádět skutečné měření GPZ na současné fyzikální úrovni. 

V následující části se Vám formou odpovědí na nejčastěji nám kladené otázky budeme snažit co nejlépe osvětlit blíže problematiku kolem zařízení EKOplus

 

 

19 |

Vhodnost, vlastnosti a působení energetického pole zařízení EKOplus  v praxi 

Určitě si mnozí kladete otázku: "Je vůbec takové energetické pole pro člověka vhodné? A jaký vlastně na mne bude mít vliv?"

Na první otázku můžeme klidně odpovědět ANO. Kromě našich testů, zkoušek a výzkumů vše dokonale ověřily k dnešku už roky praxe. Více než 3500 spokojených klientů, z nichž někteří mají přístroj nainstalovaný již osmý rok - to mluví samo za sebe, přičemž už několik desítek našich zákazníků má přístroj nainstalován nejen doma, ale i v zaměstnání na svém pracovišti.

K vlivům a interakcím energetického polepřístroje a člověka.: V prostoru působení ochranného pole přístroje nedochází k poškozování biopole člověka - jeho aury geopatogenními zónami. Tím je splněna jedna z důležitých podmínek pro autoregenerační pochody v těle, tj. organismus není zbytečně přetěžován potřebou nadměrného doplňování biopole a proto může svůj energetický potenciál využít pro ozdravné pochody. To se pak projeví např. mimo jiné lepším hojením ran a lehčím průběhem nemocí.

Aniž by bylo třeba nějakého zvláštního zkoumání zjistíte, že citliví jedinci budou vnímat energetické pole jako prostředí s mentálním klidem a pohodou. Eliminační systém řady EKOplus se zde opět silně odlišuje od jiných přípravků používaných proti účinkům GPZ. 

K základním vlastnostem energetického pole přístroje patří i to, že člověk má při pobytu v něm pod ochranou i svou psychiku. Už základní energetická pole vytvářená typem EKOplus24 vás chrání před mentálními útoky a to ať vyprodukovanými spontánně, anebo i cíleně. Energetické pole je dokonce tak kvalitní, že do něj nemohou vstoupit ani takové útvary, které popisuje např. J. Foučková jako tzv. beztělce ve své knize "Já jsem".

Jak tento fenomén funguje v praxi si můžete přečíst ve skutečném příběhu nazvaném Jogínka.

Od okamžiku, kdy je přístroj zajištěn ve své pracovní poloze začíná vytvářet ono již popsané více úrovňové energetické pole. Jeho velikost je dána typem. U přístroje EKOplus24  je to energetické pole kulového tvaru o průměru 24m. A u typu EKOplus 72 je průměr  energetického pole 72m. Vlastní proces utváření základního přístrojového pole je dokončen za 15-20 minut po nainstalování přístroje. Po tomto intervalu jsou již negativní účinky GPZ  eliminovány, což dobrý telestét spolehlivě rozezná.

Vzniklé energetické pole působí i na úrovni jiných dimenzí a toto působení se zpětně odráží do našeho světa.

Tyto složité pochody se ustálí za 14 dnů po nainstalování přístroje. Klient, který si přístroj nechá nainstalovat, si na tento fenomén postupně zvykne a nebude pro něj zvláštností. Známí a přátelé, kteří ho však navštíví za 14 dnů a později po datu instalace, mohou tyto změny vnímat mnohem intenzivněji. Pocity člověka, který poprvé vstoupí do ochranného pole přístroje se dají srovnat se vjemy, které máme, když vstoupíme do chrámu.

Mnozí se zbaví stresu, uvolní se, přestane je bolet hlava a pod., prostě bude jim v takto upraveném prostoru příjemně. A přesto, že mnohým tato tvrzení budou připadat poněkud zvláštní, sami po čase uvidí, že tomu tak je.

Až si necháte přístroj nainstalovat, budeme rádi, když se s námi, nebo budete-li chtít tak s celou internetovou obcí podělíte o zážitky, které Vám přístroj přinesl.

 

 

 

20 |

Co se v organizmu člověka děje působením  GPZ - GAZ a následně pak vlivem energetického pole zařízení EKOplus ? 

Mnohdy se lidé ptají, "jaké že to nemoci ty GPZ vlastně způsobují". Možná by bylo vhodnější se zeptat "jaké zapříčinit nemohou". Problém se bude lépe chápat třeba tak, že GPZ přirovnáme k silnému stresu pro organismus. Určitě je Vám z běžné životní praxe známo že, lidé jsou vůči stresům odolní individuálně. Někdo klidně spí i po zhlédnutí silně negativně laděného filmu a někomu z toho může být až fyzicky nevolno a v noci má hrůzostrašné sny. GPZ jsou pro organismus velmi silný stres působící většinou dlouhodobě. Zde osobní postoj člověka, který v škodlivost GPZ zcela nevěří, nemá žádného ochranného účinku. V tom smyslu často u svých klientů zjišťujeme zastávání mylného názoru. Domnívají se, že budou - li tuto problematiku ignorovat a myslet si, že GPZ nejsou a na ně tzv. nevěřit, nebudou na ně GPZ tím pádem i působit. Také by se tento problém dal postavit tak, že funkčnost fyzikálních zákonů bychom ovlivnili naší (tedy lidskou) vírou pro, eventuálně proti. Což je samozřejmě až některé extrémní vyjímky nereálné, jak určitě všichni velmi dobře chápeme !

Negativní působení GPZ zasahuje do celého metabolismu člověka, tj. až do základních buněčných pochodů v organismu. To proto, poněvadž patogenní emise škodlivých zón jsou téměř vše pronikající a lidské tělo je jimi zcela prozářeno.

Z toho pak jasně vyplývá, že když přes lidský organismus, který jako celek kmitá na určité vlnové délce  prochází emise záření (GPZ) o zcela jiných parametrech (kapitola Geneze a vztahy GPZ - člověk - příroda)dojde v každém případě k rozladění bioenergetického systému člověka.

Tyto změny nastávají většinou v organismu člověka poznenáhle během let. Jsou přímo úměrné délce negativního působení GPZ a bohužel je lidé díky časté neznalosti, malé informovanosti a též bagatelizováním ze strany oficiální vědy, (která tak činí jen proto, že je prozatím neumí přímým způsobem změřit) velmi často podceňují a přičítají je jiným vlivům.

V této fázi je průběh událostí přibližně takový, že člověk se cítí v prvé řadě více unaven (někdy jakoby vysílen zaměstnáním či přepracováním), už tak dobře nespí a pomalu ztrácí duševní i fyzickou výkonnost. Sem tam něco pobolívá a trávení obvykle už také není nejlepší. Většinou se s tím k lékaři nechodí a lidé si pak obvykle naordinují něco sami, nebo dle doporučení svých přátel. Pokud se s tím jde k lékaři, tak se většinou nic objektivního nenajde a odborně se tomu říká "neurotické stesky". Mnohdy, když už si zoufalý lékař neví rady, co by neustále usouženému pacientovi (který třeba i výjimečně žije zdravě) na jeho problémy poradil, mu řekne že on to má také, nebo ho prohání po různých vyšetřeních a pod.

 


Tím vůbec nechceme tvrdit, že za všechny zdravotní potíže můžou GPZ. Je třeba si však jasně uvědomit, že v prostředí, které je dobře chráněno před škodlivými účinky GPZ by mnohé zdravotní problémy, které máme geneticky či jinak předurčeny, byly výrazně odsunuty až do období pozdního stáří a mnohé by nenastaly vůbec.

 

Tato velmi závažná tvrzení jsou doložena zprávami mnohých našich klientů, kterým po nainstalování zařízení EKOplus odezněly zdravotní problémy, pro které lékařským vyšetřením nebylo shledáno objektivních příčin.

Akupunktura je oficiálním lékařským odvětvím a uznávanou metodou v celém světě. (No, asi s výjimkou naší republiky.) A právě v této oblasti se markantně projevuje negativní působení GPZ na člověka. Dobrý akupunkturista totiž ví, že pro disharmonii v akupunkturních meridiánech (drahách) musí být objektivní příčina. V případě, že pacienta správnou terapií tak říkajíc energeticky sladí, ale akupunkturní dráhy se zpětně jakoby  bezdůvodně rozlaďují, bývají velmi častou příčinou právě negativně působící GPZ.

Mnohdy se po eliminaci GPZ energetické poměry v meridiánech upraví samy. To se pak projeví jakoby samovolným odezněním zdravotních potíží.

Ostatně poznatky a zkušenosti společnosti AQUAMEDEN získané od mnoha spokojených zákazníků nainstalováním více jak 3500 kusů těchto zařízení pravdivě potvrzují výše uvedená tvrzení o funkci přístrojů EKOplus. (Viz také poznatky z doporučené literatury.)

Nyní je nutno dokončit výklad, co se pak v organizmu děje působením energetického pole přístroje.

Předně je zde důležité upozornit, že onen Vámi obývaný prostor na který si Váš organismus roky zvykal a z donucení se mu přizpůsoboval se po instalaci přístroje rázem za 15 - 20minut radikálně změní. Díky energetickému poli z přístroje dojde v chráněném prostoru k celkové změně fyzikálních parametrů Volných energií, což je základem pro to , že GPZ ztratí své destrukční účinky při kontaktu - průniku lidským biopolem.
Účinnost a kvalitu těchto změn najdete v kapitole Rušení a eliminace GPZ.

Na tyto změny nereagují téměř nikdy lidé stejně. Někdo to ani nezaregistruje, někdo to vnímá tak, že energetické pole až fyzicky cítí přes sebe procházet, někdo hned spí výborně a jiný zase ne. Dalo by se tady vypsat mnoho nejrůznějších variant projevů a reakcí lidí.

To vše se děje proto, poněvadž jakmile bioenergetický systém organizmu zjistí, že už se negativním účinkům GPZ nemusí bránit , začne se okamžitě po energetické stránce vracet do normálu. To znamená, že dojde mimo jiné k předisponování energií (tj. potenciálu čchi) v akupunkturních drahách a též změnách jangu a jinu .

Pro zajímavost pár řádků o tom, co se vše může po nainstalování přístroje stát. Jistá rodina ze Severní Moravy nám sdělila, že od první noci po nainstalování přístroje mají všichni členové rodiny téměř každou noc barevné,  širokoúhlé a velmi výpravné sny. Existují ovšem určité výjimečné případy a to tehdy, když je klient v prostoru působení silných GPZ mnoho let a dostane se do jakéhosi drogového návyku. Tento výraz je zde zcela na místě, protože plně vystihuje pak nastalou situaci. Silné GPZ sice člověka doslova ničí, ale protože se organismus dostal do nechtěné závislosti na nich, není člověku pro provedené eliminaci GPZ až do doby, než se vše v organismu srovná také nejlépe. Z naší praxe známe i takové případy a víme, že nepříjemné subjektivní pocity se dají překonat a pominou obvykle do 3 - 4 měsíců. 

 J. T. Readová ve své knize "Geopatogenní zóny kolem nás" popsala na str. 146 pochody probíhající v těle velmi přesně: "Na první pohled se zdá podivné, že bychom si mohli oblíbit věci, které jsou pro nás špatné. Stačí však, když si vzpomenete na kouření a drogy, abyste si uvědomili, že se něco podivného děje neustále. Jsou pro to i psychologické důvody. Elektromagnetická pole, a tím i pravděpodobně geopatogenní stres, mohou zvýšit v těle produkci endorfinu, přírodního, biologického ekvivalentu morfinu. Endorfin, který utišuje bolesti, je bohužel návykový, pokud je produkován po dostatečně dlouhou dobu. Podobná situace může nastat, když jednotlivec pracuje nebo žije v oblasti vysoce patogenního stresu. Když se nakonec situace upraví a tělo přestane najednou endorfin produkovat nebo jeho produkci náhle sníží, může se takový člověk najednou cítit hůř, protože jeho tělo prochází procesem ekvivalentním odvykací kůře při drogové abstinenci. To však není důvod proč by se neměly problémy s geopatogenními zónami řešit: reakce na změnu hladiny endorfinu je přirozeně pouze dočasná a za delší období by se osoba, vystavená neodrušenému geopatogennímu stresu, cítila pravděpodobně mnohem hůř, než kdyby byl tento stres eliminován." Konec citátu. 

Cílem činnosti naší společnosti je účinně pomoci našim klientům v oblasti řešení problémů spojených s GPZ atp. .Proto je přístroj, eventuálně ostatní zařízení která používáme v souvislosti s naší činností oproti jiným výrobkům určeným k eliminaci negativních účinků GPZ a jiným emisím instalováno vždy jen pracovníky společnosti AQUAMEDEN, nebo spolupracovníky společností pověřenými. A navíc je vhodnost přístroje pro každého zájemce pečlivě individuálně posuzována.

Z tohoto důvodu si společnost AQUAMEDEN vyhrazuje právo na případné odmítnutí instalace přístroje řady EKOplus tam, kde by to eventuálně z nejrůznějších příčin nepřineslo očekávaný účinek.

Pro ty telestéty, kteří přišli na to, že zařízení snižuje tzv. osobní vlnovou délku člověka připomínáme, že senzibilní lidé a léčitelé mají většinou základní vlnovou délku = 4,4 cm; (za stavu absolutního zdraví) a zbylá část populace za téhož stavu = 14,4 cm.   

Z rozsáhlého akupunkturního výzkumu a též hlavně z trvalého základního výzkumu o funkci bioenergetiky člověka víme, že udržování osobní vlnové délky na těchto limitech je základním projevem organismu, když je zdravý. Tento faktor se nedá ničím oklamat ani zkreslit a jeho parametry a průběh v čase jsou velmi důležitým ukazatelem kvality jakéhokoliv lékařského či léčitelského zásahu eventuálně jiné terapie. (Toto bude více rozepsáno v oddílu o Bioenergetice.)

Z dlouhodobých zkušeností víme, že pobyt v prostoru působení přístroje řady EKOplus výrazně přispívá v případě nemocí k snižování osobní vlnové délky, proto je přístroj pro člověka přínosem jak v nemoci, tak i ve zdraví.

 

 

21 |

Může dojít v prostoru energetickího pole, které přístroj řady EKOplus vytváří k nežádoucímu ovlivnění zdravotního stavu člověka ?
NE

Dle telestetických detekcí to nepřichází v úvahu a neustálý výzkum v této oblasti i praktické využívání působení přístroje řady EKOplus potvrzuje, že k něčemu takovému zásadně nedochází. Samozřejmě je nutné dodržet podmínky uvedené v návodu. Prostředí jenž přístroj vytváří je kvalitativně téměř srovnatelné s volným prostorem v přírodě bez škodlivých účinků GPZ. Ještě lépe to lze vyjádřit tak, že prostor který je chráněn energetickým působením přístroje má téměř stejnou kvalitu, jakou bychom zde na Zemi měli, kdyby správně fungoval Zemský energetický dvanáctistěn i se svými subsystémy pro celoplanetární rozvod a distribuci Volných energií

 

22 |

Jaké druhy škodlivých emisí EKOplus eliminuje ?

Naše zařízení výrazně eliminuje škodlivé účinky na člověka a živé organismy u těchto druhů emisí GPZ - GAZ : vodní zóny z tekoucích podzemních vod a rovněž tak emisemi vytvářenými zvodnělými vrstvami či dutinami naplněnými vodou, u mřížových síťových pásem typu Curry + Hartmann, záření  které vzniká v podzemí v místě aktivních tektonických poruch (pohybu geologických ker) a to s účinnosti kolem 90%. (srovnání v kapitole Rušení a eliminace GPZ). Podstatně snižuje dosah škodlivých zbytkových záření z TV přijímačů, monitorů počítačů a vůbec všeho aktivního hardwaru PC, běžných elektrospotřebičů (bílé zboží a pod.), spotřební elektroniky (HI-FI, videa a pod.), a to na významně sníženou vzdálenost od zdroje, takže výsledný dosah škodlivé emise je  4 - 5 krát menší. V praxi se tato vzdálenost většinou pohybuje v mezích 20 - 30 cm.


Osobním počítačům a hardwarovému vybavení je nutno věnovat více pozornosti. V současné době, kdy má společnost AQUAMEDEN u svých klientů nainstalováno již více jak 3500 ks těchto přístrojů a tím i bohaté praktické zkušenosti, doporučujeme k uvážení všem majitelům osobních počítačů následující:


Určitě znáte ten fenomén, kdy v kanceláři či jinde je umístěn počítač, pokud možno spíše více výkonný typ než méně, pochopitelně včetně tiskárny eventuálně dalších periferních zařízení. Obrazovka monitoru má určitě už nějaký druh účinného filtru proti vyzařování zbytkového elektromagnetického pole.


Přesto se většina zaměstnanců, kterým s výkonným PC výrazně ubude práce, cítí se mnohdy více unavena ,než v době před instalaci PC. Někteří pak až nad míru únosnosti. Jsou nesví, obvykle mají pocit silné přepracovanosti a marně hledají příčiny svého zhoršujícího se zdravotního stavu.


Hledanou příčinou jsou ve většině případů škodlivé zbytkové emise z výše uvedené PC techniky. Tyto emise rozrušují biopole člověka tak intenzívně, že to vnímá jako silnou únavu a stavy přepracovanosti. Přesto, že dnešní měřící technika je již na dosti vysoké úrovni, tak tyto velmi subtilní energie prozatím měřitelné nejsou. To je důvod často zbytečných sporů, protože již mnozí lidé s extrasmyslovým vnímáním jednoznačně mnohokráte potvrdili zmíněné škodlivé emise z PC techniky.


Zde je právě velmi vhodné použít zařízení typu EKOplus, neboť pracovní charakteristika jeho ochranného pole je svou strukturou už předurčena pro odstranění onoho fenoménu přílišné únavy u lidí pracujících s počítačovou technikou.

 

 

23 |

Není na závadu že všechny typy GPZ nejsou eliminovány se 100% účinností ?
NENÍ

Z lékařské praxe je známo, že i imunitní systém není-li delší čas provokován k  činnosti, t.j. k obraně organismu, tak buď velmi zleniví nebo dokonce přestane na některé podněty reagovat.

Obdobně se chová i bioenergetický systém člověka, který je ostatně s imunitním systémem úzce svázán. Z toho důvodu lze tuto relativní nedokonalost přístroje EKOplus považovat ze přednost, protože člověk žijící v prostoru působení přístroje není ve skleníkovém prostředí a bioenergetický systém člověka je nucen být neustále v pohotovosti. Více tento problém osvětlí praktické poznatky ing. Ladislava K. CSc. Ještě v dobách svého působení na ostravském VVUÚ, byl se svými kolegy služebně vyslán do Ruska až za polární kruh do oblasti Jakutska. Je to část světa, kdy po většinu dní roku tam jsou pro nás středoevropany až nepředstavitelné podmínky. Vyjma krátkého léta, které trvá jen 30 dnů mezi 15. červencem až 15. srpnem, kdy teploty najednou dosahují až +40°C, je po zbytek roku krutá zima.  V říjnu je už -35°C, a až do jara se pak teploty normálně pohybují kolem - 65 až -70°C. Relativní vlhkosti bývá kolem 10%.

Možná si říkáte no to je sice moc pěkné, ale jakou to má souvislost s GPZ?  Souvztažnost je zde opět u již výše zmíněného imunitního systému a jeho činnosti v podmínkách, kdy je velmi málo okolím provokován. Těží se tam diamanty a dají se na tom vydělat velké peníze. Věk pracovníků se pohybuje kolem 30 - 35 let. Celé to však má jeden malý háček. Člověk, který tam přijde pracovat  s tím, že se chce vrátit v naprostém zdraví zpět, tam může být jen 2; slovy dva roky. Vrací- li se totiž domů až po zhruba 2.5 letech, má obvykle těžké zdravotní problémy a v případě, že tamní pobyt natáhne na 3 roky, obvykle v domácím prostředí umírá max. do pěti let. Takže chce-li tam vydělávat velké peníze déle a zůstat na živu, musí tam zůstat natrvalo.

Proč? Je to opět z důvodu silně omezené činnosti imunitního systému. V prostředí hlubokého chladu jak určitě všichni víme, toho moc žít nedokáže. Téměř všechny viry a jiné škodlivé mikroorganismy jsou budˇ chladem zničeny, nebo zakonzervovány. To umožňuje lidskému imunitnímu systému je-li v takovém prostředí nedělat téměř nic. Není k tomu totiž provokován. A zde je právě ona analogie s tím, že vlastně 100% účinnost přístroje řady EKOplus by ani nebyla žádoucí. 

 

 

24 |

Lze pomocí  EKOplus ovlivnit onen již dnes  všeobecně ve světě známý syndrom zvýšené únavy,nervozity a nemocnosti,

který se u lidí vyskytuje  obzvláště ve velkých obytných výškovýchkomplexech?
ANO LZE  

Tím, že přístroj podstatně omezí působení a účinky škodlivých emisí a záření, tak tím zároveň upravuje poměry v prostoru z hlediska doplnění a úpravy fyzikálních parametrů Volných energií v daném prostoru.To se pochopitelně zpětně odrazí v příznivém působení takto ošetřeného prostoru na člověka. Podobné problémy vznikají i v počítačových sálech, kde působením záření z PC dochází k nepříznivým změnám iontových poměrů v ovzduší. Proto i v tomto případě doporučujeme využít ochranného působení energetického pole přístroje.

 

 

25 |

Je účinek zařízení EKOplus trvalého charakteru?
ANO

Zařízení je instalováno natrvalo, bez nutnosti dalšího prověřování funkce v budoucnu. Není - li s přístrojem násilím pohnuto, není nutno se obávat změny funkčnosti a účinku, protože funkčnost přístroje je odvislá od energií jenž jsou součástí celkového geopole Země. Z hlediska délky našich lidských životů je toto geopole stálé. 

 

 

26 |

Potřebuje zařízení EKOplus údržbu? 
NEPOTŘEBUJE

Je kryto proti prachu, náhodné manipulaci a je naprosto bezúdržbové. Nemá žádné součásti podléhající opotřebení.

 

 

27 |

 Jakou má zařízení EKOplus životnost?
100 let i více

Vlastní tvarový zářič (aktivní anténa) je vyrobena z kovů a systém uchycení z trvanlivých plastů (PP). Všechno to jsou materiály s extrémně dlouhou dobou životnosti. Přístroj se svojí činností neopotřebovává a je počítáno s minimální životností 100 let i více.

  

 

28 |

Stačí jedno zařízení EKOplus pro eliminaci škodlivých účinků od více druhů emisí najednou?
ANO 

To je právě jedna ze základních  výhod oproti jiným běžným typům přípravků používaným na ochranu proti GPZ. Jedno zařízení řady EKOplus eliminuje škodlivé účinky u více druhů geopatogenních zón či emisí najednou a to ve vysoké kvalitě, viz. Rušení a eliminace GPZ. Navíc v případě požadavku chránit se před škodlivými energiemi psychosomatického charakteru, je přístroj se svými možnostmi v této oblasti dosud naprosto jedinečný! To většina klientů docení až v praxi po instalaci přístroje, kdy náhle zjistí, že prostor který obývají a který původně pokládali za neměnný, může mít své nové parametry díky působení přístroje diametrálně svou kvalitou mnohem a mnohem lepší.     

 

 

29 |

Může se zařízení EKOplus použít do jakéhokoliv typu bytu, rodinného domu nebo průmyslové stavby? 
ANO 

Protože ochranné energetické pole přístroje proniká spolehlivě všemi typy používaných stavebních materiálů, včetně kovů, je prakticky jedno, z jakého materiálu je objekt ve kterém je přístroj  umístěn.To dokumentuje případ, kdy přístroj už roky spolehlivě pracuje i v tak extrémních podmínkách jaké obecně pro "rušičky" GPZ tvoří celokovové stavby. Přístroj je umístěn na řídícím velínu komplexu obilních sil, kde působení rušivých emisí na obsluhu bylo tak silné, že během jedné osmihodinové směny se musely dvojice pracovníků střídat po dvou hodinách. Po nainstalování přístroje se situace zcela stabilizovala. Pokud Vás teď napadla myšlenka "A co se s nimi vlastně stalo, když se nevystřídali?" Odpověď je jednoduchá. Prostě vyčerpáním usnuli. 

 

 

30 |

Jde odrušit najednou větší prostor jako je velký dům, tovární hala, rozlehlé kulturní zařízení, nemocnice nebo banka? 
ANO 

I to je pomocí našeho zařízení bez problému řešitelné. Pro tyto případy je vhodné použít typ EKOplus72, tj. model přístroje, který vytváří ochranné energetické pole kulového tvaru o průměru 72m. Eventuálně je možno řadit přístroje vedle sebe tak, aby se přístrojová pole částečně překrývala. Tím je dána možnost ochránit jakkoliv velký prostor půdorysně i výškově, dle přání zákazníka.    

  

 

31 |

Je nutno kontrolovat funkčnost zařízení EKOplus ?
NENÍ

I zde vynikne unikátní systém eliminace GPZ pomocí ochranného pole. Uvedeným zařízením je chráněn obstavěný prostor jako celek a to nezávisle na stávajících GPZ, jejich případnému pohybu, nebo též přírůstku. Podobně jako u televizní antény, která funguje pořád stejně nehýbe-li se s ní a je-li zdroj signálu stálý, tak i u našeho přístroje platí totéž. Poněvadž i zařízení EKOplusje v podstatě přijímací a vysílací anténa, která je pevně nainstalována na svém místě a zdroj signálu je trvale zajištěn geopolem naší Země. Z tohoto důvodu není nutno funkčnost přístroje kontrolovat.

 

 

32 |

Slyšel jsem že se zóny typu Curry a Hartmann časem mírně posunují a vodní emise mění svůj průběh dle toku vody v podzemí.

Co se týče posunování vodních a jiných GPZ ani to nemá na funkčnost přístroje vliv, protože v ochranném polijsou tyto škodlivé emise eliminovány v okamžiku, kdy proniknou do přístrojového energetického pole a to nezávisle na zdroji a jeho poloze.

 

 

33 |

Co se stane, když si člověk pořídí další elektroniku?

Rovněž tak je lhostejné zda si do prostoru chráněného přístrojem přikoupíte další HI-FI zařízení, osobní počítač, mikrovlnou troubu a pod. Škodlivé účinky emisí GPZ jsou okamžitě spolehlivě eliminovány ochranným energetickým polem a to na principu souhlasné rezonance.V praxi to znamená, že frekvenčně jsou pro člověka škodlivé emise při průchodu energetickým polemzařízení EKOplus donuceny kmitat na daleko vyšších kmitočtech a to takových, které odpovídají parametrům lidského biopole. Frekvenčně se lidská biopole za normálních okolností pohybují, jak už bylo na těchto stránkách zmíněno na kmitočtu něco kolem +- 1 x 1042 Hz . 

 

 

34 |

Mohou být v být v bytě v dosahu přístroje i jiné typy odrušovačů?

Přestože přístroj díky velikosti a kvalitě svého přístrojového pole překryje ochranné pole většiny jiných běžných typů zařízení proti GPZ, což se dá přirovnat k tomu, že světelný tok z ruční svítilny v plném slunečním světle zcela zanikne, doporučujeme před vlastní instalací našeho zařízení odnést jiné typy odrušovačů mimo dosah přístrojového pole zařízení EKOplus .

  

 

35 |

Jak blízko mohou být dvě tato zařízení EKOplus u sebe?  

Energetické pole vytvořené přístrojem EKOplus24 má kulový tvar o průměru cca. 24m.(průměr pole udává číslo v názvu). Tato pole z více zařízení vedle sebe se mohou vzájemně překrývat, jen je nutno dodržet vzájemnou vzdálenost vlastních přístrojů od sebe a ta je pro typ EKOplus24 min. 15m. U výkonnějšího typu EKOplus72 min.22 m.

  

 

36 |

Co se stane, má-li zařízení EKOplus už nainstalován soused vedle v bytě? 

Společnost AQUAMEDEN je jediným výrobcem a se svými externími spolupracovníky jediná, která je oprávněná tato zařízení instalovat. Distribuce je centrálně řízena, takže existuje přesná evidence, kde jsou již přístroje nainstalovány. Navíc pracovníci provádějící instalace pečlivě kontrolují prostor v němž má být přístroj instalován. 

V praxi, když dojde například v panelovém domě k tomu, že by se eventuálně přístrojová energetická pole EKOplus24 měla prolínat nevhodným způsobem, to řešíme tím způsobem, že EKOplus24 který tam již je nainstalován odkoupíme zpět a danou lokalitu samozřejmě po dohodě se zákazníky ochráníme jen jedním, ale větším energetickým polem EKOplus72 . Pro naše klienty je to výhodné v tom, že je pod ochranou daleko větší prostor, navíc s menšími finančními náklady.

  

 

37 |

Co se stane, když se zařízení EKOplus posune? 

Přístroj je při instalaci fixován na svém místě tak, aby se s ním nedalo pohnout. Je přišroubován, přibit nebo přilepen. Takže jinak než záměrně, nebo náhodným nechtěným silným působením s ním nejde pohnout.

 


Pokud se přesto stane, že by s přístrojem bylo posunuto, je nutno požádat společnost AQUAMEDEN o reinstalaci, protože přesné nastavení v prostoru je jedním ze základních parametrů nutných pro jeho správnou funkci !


Než dojde k reinstalaci a překontrolování funkce Vás prosíme, aby jste celý přístroj i s ochranným obalem omotali minimálně třemi vrstvami alobalu. Zrušíte tak přístroji možnost vytvářet energetická pole.

O přeinstalování požádejte buď toho spolupracovníka, který je uveden jako autor instalace na obalu,nebo přímo společnost AQUAMEDEN . 

 

Prosíme Vás, aby jste se v žádném případě nepokoušeli o nastavení přístroje!!!

(a to ani s pomocí svých známých psychotroniků)

  

 

38 |

Lze využít působení zařízení EKOplus na hospodářská zvířata a rostlinstvo?  

Účinky přístroje se projeví příznivě jak na vegetaci, tak na hospodářském zvířectvu, jež vyžaduje ke svému optimálnímu vývoji a růstu stejné prostředí jako lidský organismus. Například je možné působením jeho působením dosáhnout vyššího přírůstku díky zlepšenému zdravotnímu stavu zvířat, vyšší dojivosti krav, vyšší snůšky vajec a pod.Geopatogenní zóny mají rovněž významný vliv na některé druhy rostlin a vytvořením vhodného prostředí lze podstatně ovlivnit jejich výnos.

Zde jistě není bez zajímavosti připomenout, že již před několika lety byly prováděny výzkumy, které potvrdily mimo jiné i značný pokles vitality semen určených pro sadby při jejich skladování v prostoru GPZ s negativním účinkem.  

Pro Vaší informaci uvádíme, že naše společnost provádí i takové speciální práce, jako je přesné stanovení místa, které je vhodné pro daný ovocný strom. Takto specificky zasazené stromy vykazují dlouhodobě dobrý zdravotní stav, kvalitní růst a velmi dobrou plodnost.

  

 

39 |

Jak jsou učinné jiné systémy používané k eliminaci škodlivých účinků GPZ 

Je hodně nejrůznějších způsobů a to počínaje těmi které jsou už na první pohled úplně diletanské s cílem získat jen od lidí peníze. Například to mohou být různé dřevěné destičky s obrázky a tyto instalovány pod postelí, nebo rituální poklepávání na měděný plech uvázaný na ústřední topení; (moc se neusmívejte, to je příklad z praxe). Za méně vhodné lze rovněž považovat instalace různých kovových fólií pod postel - ponejvíce z hliníku a mědi. Tyto se totiž chovají jako kondenzátor s omezenou kapacitou a proto časem i jako velmi silný sekundární zářič. A tím, že se instalují na zem, odstiňují v příslušném bytě z části jen emise jdoucí svisle ze země nahoru. Také zde upozorňujeme, že ač mohou různé typy pyramidálních těles svádět k používání jako zařízení k eliminaci účinků GPZ, nejsou pro tyto účely téměř v žádném případě vhodné. Problematika kolem nejrůznějšího používání pyramid je poměrně složitá a přesto, že se objevují určité pokusy řešit eliminaci neg. účinků GPZ na člověka pomocí pyramid, nepovažujeme takovéto řešení za vhodné, ale spíše za škodlivé. Protože s největší pravděpodobností není nikde na světě úplně všechno jasné, co vše se v pyramidálních stavbách po energetické stránce může dít. Autoři současných knih  bohužel povětšinou opisují jeden od druhého. Informace uváděné v knihách jsou obvykle vágního charakteru typu: že se v pyramidě kumuluje dobrá energie, pozitivní působení na člověka, atp. Takový typický příklad čerstvého data je v časopise; REGENERACE  9/2001. Na str. č.37 se v článku "Meditace v pyramidách" mimo jiné uvádí....  "Na světě je hodně míst s čistou energií. Jednou ze zemí  na tato místa nejbohatší je Egypt. Avšak na všech místech si nemůžete tuto energii vzít nebo je to složité. Místa která si vybral duchovní učitel, jsou čistá, energeticky velmi silná a otevřená k převzetí této energie. Jednotlivé dny zájezdu mají specifický program, směřující k maximální celkové harmonizaci duše a těla. Tato příprava vrcholí poslední den závěrečnou meditací spojenou s přijetím energie přímo v pyramidě v Gize. I když duchovní  úroveň každého je jiná, učení a zasvěcení dr. Fekriho v pyramidách zaručuje plnohodnotný energetický příjem všem zájemcům... ."  Tak předně, už jen proto, že jsme každý jiný, jinak duchovně vyspělí a většinou bez hlubších znalostí, slibované tzv. "zasvěcení" se asi konat nebude a to už jen proto, že to prostě takhle vůbec nefunguje! Navíc pravé "zasvěcení"; to je něco úplně jiného. Taktéž  nějaké bližší údaje o tom, co se tam s člověkem vlastně děje, chybí. Ono to totiž s pyramidami vůbec není jednoduché, protože jejich vliv na obstavěný prostor je opravdu velmi velký. Má to jeden malý háček, bohužel někdy i vtom, že působení na okolní prostor může mít pro člověka i záporný charakter. To proto, že z původního know-how stavitelů známe jen velice málo. Snad nebude moc od věci uvést zde následující příhodu, kterou mě svého času vyprávěl pan ing. Petr K. z Ostravy - Výškovic.

Jeden z jeho přátel se před časem taktéž velmi zajímal o problematiku související s pyramidami. Začal je úspěšně konstruovat a experimentovat s nimi dle dostupných informací z literatury a nutno podotknout, že se mu to opravdu dařilo. Pyramidky byly z obyčejného kartonu a bylo jich asi sedm, velikosti od té nejmenší deseticentimetrové, až po tu největší, která měla výšku kolem 70 cm. Všechny byly umístěny v ložnici na skříních. Po dobu kolem dvou let v nich úspěšně prováděl své experimenty. Mumifikoval maso, a drobné zemřelé živočichy. Úspěšně tam konzervoval potraviny, které se běžně po jednom dnu v teple kazí, experimentoval s bylinkami atp.

Ovšem pak se stalo něco, co nikdo nečekal. Něčím onemocněly jeho dvě děti. Problém byl v tom, že nikdo z lékařů, přesto, že dětem bylo evidentně čím dál tím hůř, nedokázal nejen nijak pomoci, ale v podstatě  ani diagnostikovat, co dětem je. Celý problém začal gradovat tím, že po čase začala mít tytéž zdravotní problémy i jeho paní. Krátce nato se i on sám ocitl v práce neschopném stavu a všichni už měli pořádný strach. V této chvíli požádal o pomoc svého přítele psychotronika. Pak už to vše dostalo rychlý spád, naštěstí dobrý. Kolega psychotronik při návštěvě jejich bytu zjistil pro něj nějaká dosud neznámá silová pole s extrémně silným potenciálem. Detekcemi došel k závěru, právě tato energetická pole jsou příčinou zdravotních problémů oné rodiny. Pak už netrvalo dlouho aby našel zdroj toho všeho. Tušíte správně, byla to ona sada pyramid na skříních v ložnici. Dotyčný experimentátor reagoval okamžitě a zcela spontánně, a ani už ho nezajímal mechanismus působení pyramid. Okamžitě začal pyramidy jednu po druhé likvidovat tím, že je vždy zcela fyzicky zničil. To, co stalo, když začal mačkat tu poslední a největší si bude pamatovat až do konce života. Při likvidaci poslední pyramidy se totiž najednou objevila na skříni černá koule  velikosti pomeranče evidentně utvořená z nějaké energie. Dala se do pohybu a skutálela se podél skříně směrem  dolů, kde  se nekontrolovatelně ztratila... . Všichni zůstali jako opaření a jen tiše zírali zcela neschopni slova. Konec má tento příběh klasický a dobrý. Za týden byli všichni naprosto zdraví.

Myslím, že komentáře jsou k tomu  v této fázi zbytečné, i když je asi hodně o čem diskutovat a to vzhledem k tomu, že se lidé většinou bez jakýchkoliv znalostí snaží o  používání pyramidálních staveb pro trvalé bydlení, terapeutické účely atp. Bližší pochopení všech mechanismů které zde vstupují do hry, bude asi časem předmětem dalších výzkumů. Zájemce o bližší informace odkazujeme na prameny uvedené na konci této příručky. 


Pro hrubou orientaci jsou následně uvedeny dosud nám známé typy odrušovačů, které se vůči GPZ chovají různým způsobem. Někdy jsou tyto emise jen odkláněny, někdy transportovány jinam či nějakým způsobem transformovány, stíněny, ale některé bohužel fungují i tak, že energetický pás GPZ doslova rozprostřou po celém bytě. Jen málokteré systémy fungují na principu eliminace negativních účinků, t.j. že svým působením zasahují do změny průběhu vlastní charakteristiky kmitání kvant, které vlastní zónu tvoří.

Smyčky z drátů kolem postele, různé kovové mříže a síta, obojí někdy uzemněné a někdy ne, bloky slámy, bloky kaštanového listí, Jantra, mentální dálkové odrušení, odrušení dálkové na plánku bytu pomocí pecek z meruněk, dálkové odrušení na plánku bytu pomocí kreslených dvojitých spirál a pod. Pravidelné papírové pětiúhelníky o straně 100 mm, pravidelné mosazné plechové šestiúhelníky o straně 30 mm o tl. 1 mm, alobal jedna vrstva, alobal tři vrstvy, Al plech 0,3 - 1,4 mm, Cu plech 0,4 mm, spirála z Cu drátu 3,5 závitu - dvojitá, dvě dvojité spirály 3,5 závitů křížem přes sebe daná dřevěná ramena v úhlu 30° s kovovými špičatými dráty v ramenech, zrcadlo kolmo proti zóně, zrcadlo ve vodě kolmo proti emisi GPZ, samostatný magnet, magnetické hvězdice, magnetický ježek, Polský odrušovač RET 1, solenoid, ing Sándora - SR, folie Wastra - SRN, fólie Stella - SCH, rušič fy Biosaner - SRN, fólie ing Samka - ČR, naprogramované krystaly od Dr. J. Scotta, talismany tzv. "Gizmo"z Britské Kolumbie, degausování těla pomocí malých komutátorových motorků, Deaktivátor-K a určitě tímto tento výčet není u konce.

 

Pokud někdo z Vás zatouží po hlubším studiu této problematiky doporučujeme Vám tuto literaturu:

Readová - Thurnell J., Geopatogenní zóny kolem nás. PRÁH 1996

Wiesner I., Předpeklí ráje I, II, III. AOS PUBLISHING 1995

Wiesner I. Děti moudrých draků. AOS PUBLISHING 1997

De Lafforest R., Domy které zabíjejí. Mladé letá Bratislava 1994

De Lafforest R., Zákony šťastia. Mladé letá Bratislava 1994

KWAN L., Feng Shui. PRAGMA 1996

Spear W., Feng - Šuej. IKAR 1997

Gardavský Z. Dr. Arch., Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén

 

 

40 |

Srovnávací tabulky účinnosti odrušovacích systémů GPZ (Pro základní orientaci jsou níže uvedeny dosud známé typy odrušovačů, které s různou kvalitou snižují škodlivé účinky následujících GPZ Hodnocení je provedeno na základě dlouhodobých telestetických zkoušení a poznatků samozřejmě za předpokladu správné prostorové instalace přípravku)V

 

 Vodní zóna

C

  Curryho zóna ( globální mřížová síť )

 H

 Hartmannova zóna ( globální mřížová síť )

ATP

 emise záření Aktivní Tektonické Poruchy

 M

 škodlivé emise z Monitorů ( PC, televizní přijímače )

 ES

 škodlivé emise z Elektro Spotřebičů ( bílé zboží atp. )

 A

Absorbce a změna negativního účinků, tj. proměna charakteru původně
negativního záření 
=> změna frekvence kmitání

BV

Bezpečnostní Vzdálenost => vzdálenost od stěny zařízení v centimetrech,
v jejímž rádiusu není pro sílu energetického pole vhodný  trvalý pobyt

 

PE Pravidelný Elipsoid h = hlavní osa v = vedlejší kratší osa
NE Nepravidelný Elipsoid h = hlavní osa v = vedlejší kratší osa
 K Koule p = poloměr  
PK Polokoule p = poloměr  

 Typ odrušovače


                     Eliminace škodlivých účinků GPZ v %


Tvar

energet. pole


Hlav. osa
údaje v m


Vedl. osa
údaje v m

V

C

H

ATP

M

ES

Alobal 1 vrstva
 
30 0 10 10 0 2 NE h = 0,8 v = 0,3
Alobal 3 vrstvy
 
50 0 20 20 2 5 NE h = 1,2 v = 0,6
Al plech 0,3-1,4 mm
 
45 0 20 20 2 7 NE h = 0,9 v = 0,4
Cu fólie 0,4 mm
 
55 10 20 20 5 10 NE h = 1,3 v = 0,7
Zrcadlo kolmo proti zóně
 
30 0> 5 0 8 15 PK p = 0,8 -
Zrcadlo ve vodě kolmo proti vodě
 
50 0 0 0 10 16 PK p = 0,9 -
Fólie Stella (Švýcarsko)
 
65< 50 85 5 2 6 K p = 3,2 -
Fólie Wastra (NSR)
 
75 55 90 5 3 8> K p = 3,5 -
Anti - fólie (ing.Samek)
 
85 10 50 20 5 15 K p = 2,7 -
Rohož Vitalis (Švýcarsko)
 
78 12 65 17 8 12 K >p = 3,1 -
Smyčky z drátu kolem postele
(uzemněno)
 
 
50 0 0 25 0 5 K p = 3,5 >-
Různé kovové mříže a síta (uzemněno)
 
 
65 0 0 40 0 10 K> p = 4,0 -
Dvě dřevěná zkřížená  ramena  s kovovými špičatými dráty kolmo v ramenech
 
 
5-10 0 100 0 0 10 PE h = 2,2 v = 0,8
Spirála z drátu Cu  o prům. 3-4 mm, 3,5 závitů, jednoduchá
 
 
45 30 50 5 3 7 NE h = 1,8 v = 0,7
Spirála z drátu Cu  o prům. 3-4 mm, 3,5 závitů, dvojitá
 
 
5-10 5-10 100 0 5 10 PE-NE   h = 2,2 v = 1,1

Dvě spojité spirály z Cu o prům. 3-4 mm, 3,5 závitů danékřížem přes sebe 

70
40
75
15
10
15
PE-NE
h = 3,0
v = 1,7
Dar-Zon

65
10
45
5
3
5
NE
h = 1,2
v = 0,5
Polský odrušovač RET 1

55
0
0
0
0
5
K
p = 2,5
-
Rušičky fy Biosaner (NSR)
 
 
85
75
100
45
15
25
K
p = 5,7
-

Pravidelné 5 úhelníky o straně 100 mm

 

0
0
10
0
0
0
NE
h = 0,1
v = 0,005

Pravidelné mosazné plechové 6 úhelníky o straně 30 mm tl.1 mm

 

0
0
10
0
0
0
NE
h = 0,2
v = 0,08
Pravidelný 5 úhelník z Cu drátu o prům. 4-5 mm o straně 120 mm
 
 
55
35
65
15
4
8
PE
h = 0,8
v = 0,5

Pravidelný 5 úhelník z Cu drátu o prům.  4 -5 mm se stranami 125-137-131 mm

 

70
55
80
15
7
15
PE
h = 1,2
v = 0,7

Tentýž 5 úhelník ( jako výše) uvnitř s egyptským křížem - ANKH

 

90
85
100
20
10
18
PE
h = 2,3
v = 1,8
Solenoid ing. Sándora ze Sence
 
 
90
2-3
40-50
20
5
15
K
p = 3,5
-
Egyptský kříž - ANKH

60
40
80
15
20
40
K
p = 3,2
-
Kaštanové listí (bloky)
 
80
0
0
20
3
5
PE až K
p = 5,1
-
Sláma (bloky)
 
50-60
0
0
0
15
30
NE
p = 6,0
-
Jantra

0
0
0
0
15
30
NE
p = 0,05
v = 0,01
Odrušení dálkové na plánku bytu  pomocí dvojitých spirál z Cu drátu
 
 
15
5
20
0
0
0
NE
h = 0,6
v = 0,3
Odrušení dálkové mentální

15
5
20
0-5
0
0
NE
h = 0,6
v = 0,4
Samostatný magnet

35
30
50
0-5
8
15
PE
h = 0,6
v = 0,4
Magnetická hvězdice

100
15-20
50
0-5
10
20
PE
h = 1,3
v = 0,7
Magnetický "ježek"

90
20
60
10
10
22
PE
h = 1,6
v = 0,8
Depolar

55
15
60
5
5
35
NE
h = 3,8
v = 1,5
Kostky z plechů  ing. Janči
 
50
30
80
0-5
0-5
3
NE
h = 1,8
v = 1,3
Deaktivátor - K

95
0
5
10
0-5
0
PK
p = 12
 
 
EKOplus24

90
88
100
70
60
75
K7
p = 127
-
EKOplus72
93
91
100
75
70
82
K
p = 36
-

S,O Stínění, Obtékání a změna f
PO Průsečík Osy h ,v => je v délce osy h


Typ odrušovače


Princip funkce 

S - stínění
O - obtékání
a změna f


Průsečík osy

PO hlavní/
vedlejší osa


Schopnost zařízení
rušit a rozbíjet 
ZREPPCH


Poznámka

Alobal 1 vrstva
 
S - 100% v je v 1/5 h nemá -
Alobal 3 vrstvy
 
S - 100% v je v 1/4 h nemá -
Al plech 0,3-1,4 mm
 
S - 100% v je v 1/3 h nemá Nasycení asi za 3,5 r.
Cu fólie 0,4 mm
 
S - 95%  / O - 5%  v je v 1/3 h nemá -
Zrcadlo kolmo proti zóně
 
S - 100%   nemá -
Zrcadlo ve vodě kolmo proti GPZ
 
S - 100%   nemá -
Fólie Stella (Švýcarsko)
 
S - 30%  / O - 70%   nemá -
Fólie Wastra (NSR)
 
S - 20%  / O - 80%   nemá -
Anti - fólie
(ing. Samek)
 
S - 80%  / O - 20%   nemá -
Rohož Vitalis (Švýcarsko)
 
S - 80%  / O - 20%   nemá -
Smyčky z drátu kolem postele (uzemněno)
 
 
S - 100%   nemá -
Různé kovové mříže a síta 
(uzemněno)
 
 
S - 100%   nemá -
Dvě dřevěná zkřížená  ramena  s kovovými špičatými dráty kolmo v ramenech
 
 
S - 95%  / O - 5% v je v 1/2 h nemá -
Spirála z drátu Cu o průměr 3-4 mm, 3,5 závitů, jednoduchá>
 
 
S - 100% v je v 1/3 h nemá -
Spirála z drátu Cu o průměru
3-4 mm, 3,5 závitů, dvojitá
 
 
S - 100% v je v 1/3 až 1/2 h nemá -
Dvě spojité spirály Cu o průměru
3-4 mm, 3,5 závitů - dané křížem přes sebe
 
 
S - 100% v je v 1/3 až 1/2 h nemá -
Dar-Zon

S - 20%  / O - 80% v je v 1/3 h nemá -
Polský odrušovač RET 1

S - 30%  / O - 70%   nemá -
Rušičky fy Biosaner (NSR)
 
 
S - 20%  / O - 80%   nemá -
Pravidelné papírové 5 úhelníky o straně 100 mm
 
 
S - 95%  / O - 5% v je v 1/6 h nemá -
Pravidelné mosazné plechové 6 úhelníky o straně 30 mm tl.1 mm
 
 
S - 95%  / O - 5% v je v 1/4 h nemá -
Pravidelný 5 úhelník z Cu drátuo prům. 4-5 mm o straně 120 mm
 
 
S - 97%  / O - 3% v je v 1/2 h nemá -
Pravidelný 5 úhelník z Cu drátu o prům. 4-5 mm se stranami 125-137-131 mm
 
 
S - 98%  / O - 2% v je v 1/2 h nemá autorské osvědčení ASTRADAT
Tentýž 5 úhelník (jako výše) uvnitř s egyptským křížem  - ANKH
 
 
S - 90%  / O - 10% v je v 1/2 h nemá autorské osvědčení ASTRADAT
Solenoid ing. Sándora ze Sence
 
S - 90%  / O - 10% 0 nemá Patentováno
Egyptský kříž - ANKH

S - 80%  / O - 20% 0 nemá -
Kaštanové listí (bloky)
 
S - 30%  / O - 70% v je v 1/2 h nemá -
Sláma (bloky)
 
S - 20%  / O - 80% v je v 1/2 h nemá -
Jantra

S - 100% v je v 1/7 h nemá Systém není vhodný pro V, C, H, ATP
Odrušení dálkové na plánku bytu pomocí dvojitých spirál

- 100% v je v 1/7 h nemá -
Odrušení dálkové mentální

- 95%  / O - 5% v je v 1/6 h nemá -
Samostatný magnet

S - 55%  / O - 45% v je v 1/2 h nemá -
Magnetická hvězdice

S - 90%  / O - 10% v je v 1/2 h nemá PV 9027-84
Magnetický "ježek"

S - 80%  / O - 20% v je v 1/2 h nemá -
Depolar

S - 10%  / O - 90% v je v 1/3 h nemá -
Kostky z plechů
 
S - 100% v je v 1/5 h nemá -
Deaktivátor - K

S - 10%  / O - 90%   nemá nasycení
za 2,5 - 3 r.
EKOplus24  

S - 5%  / O - 95%   ano má PV 1577-91
EKOplus72
S - 10%  / O - 90%   ano má

PV 1577-91

 

 
 
 
Srovnání účinnosti eliminace GPZ pomocí zařízení EKOplus24 a EKOplus72


   Typ GPZ a frekvence pole


EKOplus24


EKOplus72

       Vodní zóny

90% 93%

       Curryho pásy

88% 91%

       Hartmannovy pásy

100% 100%

       Aktivní tektonické poruchy

70% 75%

       Elektrosmog monitory

60% 70%
       Elektrosmog el. spotřebiče 75% 82%


       Frekvence pole přístroje


   1x1042Hz


  1x1042Hz

   zařízení  EKOplus24 má průměr vytvořeného kulového pole 24 metrů
   zařízení EKOplus72 má průměr vytvořeného kulového pole 72 metrů
 

Pramen výzkumné materiály společnosti AQUAMEDEN - Tisk a šíření jen s uvedením pramene. 

 

 

41 | 


GAZ - GPZ a jiné emise, nebo energetická pole patogenně či destrukčně působící na člověka


Geneticky spojené se vzájemným působením Země a sil z kosmu  -  planet a zvlášť Slunce

 
sipka
 


GEOAKTIVNÍ - GEOPATOGENNÍ (GAZ - GPZ ) A JINÉ EMISE, NEBO ENERGETICKÁ POLE PATOGENNĚ ČI DESTRUKTIVNĚ PŮSOBÍCÍ NA ČLOVĚKA

sipka
sipka
sipka

Geneticky spojené se zemskou kůrou 

 

Geneticky spojené svnitřní hlubinnou strukturou naší planety a zemským energetickým dvanáctistěnem

Geneticky spojené s umělými zásahy lidské společnosti do přírodních procesů

tabulka 1  tabulka 2

 

 

42 |


GAZ - GPZ geneticky spojené se zemskou kůrou  

Vodní - V


 
sipka
 

Geoaktivní - Geopatogenní ( GAZ - GPZ geneticky spojené se zemskou kůrou


 
sipka
 

Geologické - G

sipka
sipka
sipka
sipka
sipka
 

Rudní ložisko v podloží

Radioaktivita
a emanace

Posuny na
tektonických zlomech

Výrazné změny charakteru hornin v podloží

Postupné sesuvy půd
a hornin podloží

 

 

43 |


GAZ - GPZ geneticky spojené s vnitřní hlubinnou strukturou naší planety a zemským energetickým dvanáctistěnem
Vývěry Volných energií  - VE

 
sipka
 

Geoaktivní - Geopatogenní (GAZ - GPZ) geneticky spojené s vnitřní hlubinnou strukturou naší planety a zemským energetickým dvanáctistěnem 

 
sipka
 

Curryho a Hartmannovy mřížové sítě pásmových "zón" globálního charakteru - energetická rozvodná síť

 
sipka
 

Energie tekoucí mezi megalitickými stavbami včetně pyramid a kamennými řadami - celoplanetární síť

 

 

44 |

GAZ - GPZ geneticky spojené s umělými zásahy lidské společnosti do přírodních procesů

 


Poddolování

Energorozvody
(vysoké napětí, inženýrské sítě)

Elektrospotřebiče, radiospotřebiče
počítačová technika

Hromadné
dopravní prostředky

sipka
sipka
sipka
sipka

Geoaktivní - Geopatogenní (GAZ - GPZ) geneticky spojené s umělými zásahy lidské společnosti do přírodních procesů

sipka
sipka
sipka

 

 Kovové materiály,
velké plochy zrcadel

Nevhodně zvolené tvary budov a konstrukcí,
(průmyslové i obytné zástavby), takže fungují jako tvarové zářiče

 Rádio, televizní vysílače
a satelity

 

 

45 |

GAZ - GPZ geneticky spojené s umělými zásahy lidské společnosti do přírodních procesů 
Ochranné, útočné a destrukční, prokletí

Psychotronici, armáda

Žal ze ztráty životního druha, sebevraždy, havárie spojené se ztrátami na životech,
přírodní pohromy a války

sipka
sipka
sipka


Záměrně instalované energoinformační
pole v prostoru a na objektech

Záměrné působení na psychiku člověka
pomoci technických zařízení

Tragické události

sipka
sipka
sipka

Geoaktivní - Geopatogenní (GAZ - GPZgeneticky spojené s umělými zásahy lidské společnosti do přírodních procesů

 

sipka
sipka

Energoinformační struktury (pole) ukládající se v obývaných prostorách, jako následky zlých činů lidí

Psychické ataky vzájemně mezi lidmi


 sipka
sipka
sipka

Psychický nátlak, hádky, roztržky, fyzické napadení, týrání, zabití, vraždy

Cílené se záměrem

Spontánní - nechtěné
(neuvědomělé)


 
sipka
sipka
 

Ovlivňování členů sekt, magie,
pomluvy, nenávist

 Odsudky, pomluvy,
následky amatérských
magických operací

 

 

46 |

Alternativní využití vlastností energetických polí zařízení EKOplus (aneb co všechno ještě tyto přístroje umí) díl 1/8

Nechť prosím laskavý čtenář těchto stránek promine snad pro některé jakousi rozvláčnost následující statě o zcela nevšedních praktických aplikacích silových polí přístroje. Původně jsme zvažovali jen výčet možných použití, ale na druhé straně jsou tyto informace mnohdy natolik zvláštní, že určitě stojí za to Vás seznámit s trošku bližšími aspekty naší cesty k těmto poznatkům. Navíc si myslíme, že jsou tyto technologie natolik ojedinělé, že to určitě stojí za to ... . Proč? Protože přístroj není jenom jeden z dalších systémů na eliminaci GPZ, který je jen lepší v tom smyslu, že pracuje účinněji.

Přístroj řady EKOplus - je v podstatě malý zázrak, který toho umí mnohem více, než by se na první pohled dalo očekávat.

Dále jsou popsány jiné alternativy jak lze v praxi použít přístroje řady EKOplus a to v případech, kde obvyklé techniky používané lidmi naprosto selhávají. Jedná se o vzájemné interakce mezi člověkem s jeho psychikou - mentálními a fyzickými skutky a časoprostorem. Bude-li Vám připadat až nemožné, co vše přístroj umí je to tím, že tato technologie je nepozemského původu.

Jak už bylo zmíněno v kapitole Typy GPZ - GAZ je zřejmé, že toho co na nás působí je více než dost. Neznamená to ale, že lidé musí za svůj život pocítit přímo na své kůži všechny ony popisované negativní projevy GPZ - GAZ, včetně těch, které jsou zařazeny do oddílu Ostatní. Na druhé straně je dobře, když člověk ví, že je tady případně ta možnost, je-li to nutno - se chránit. 
Za svou praxi při instalaci přístrojů jsme u svých klientů narazili na to, čemu říkáme Zbytková Rušivá Energetická Pole Psychosomatického Charakteru (dále jen ZREPPCH), v mnohem více případech, než by se obecně dalo soudit. Další problémem vztahujícím se k ZREPPCH je u normálních smrtelníků asi v tom, že většina lidí se o jakýchsi divných úkazech doma před svými přáteli a známými ostýchá mluvit. Většina národa je díky všeobecné víře v tzv. materialismus (bez urážky obvykle postulovaný doslova blábolem typu "Na co si nesáhnu a co nevidím, na to nevěřím", vedena od dětství přes základní - střední a nakonec často i vysokou školu k tomu, že něco takového jako jacísi beztělci, lidské duše, aury, různá podivná energetická pole, nebo dokonce nedej bůh strašidla, která by se snad i mohla vůči nám nějak samostatně chovat atd., nejsou a ani být nemohou! A to z důvodu, že paní učitelka, nebo pan profesor to nikdy neříkali a ti to zase neříkali proto, protože to není v učebnicích a skriptech.

Pak ovšem všichni vyjdeme ze školních lavic a vklouzneme do běžného denního života. Sem tam se třeba někdo přižení či přivdá do staré chalupy nebo činžovního domu, který už může mít často ke 100 letům i více. A najednou mu jeho noví spolubydlící povídají o tom, že u sporáku v kuchyni nikdo déle než 15 minut nevydrží a pakliže je tam silou vůle déle, dochází u něj třeba až k počínajícím kolapsovým stavům. Jindy se zase mohou dít události, které by třeba takový vysokoškolsky vzdělaný materialista zařadil zásadně do oblasti filmových hororů a strašidelných výmyslů autorů knih pro děti.

Pak nastane zlom. Jednoho krásného dne, když jej třeba navštíví přítel s rodinou, začnou z ničeho nic samy od sebe lítat věci vzduchem. To už vůbec nemluvě o takových maličkostech jako jsou vystrašené děti, které někdy ve svém pokoji ve večerním šeru něco či někoho vidí. Včetně třeba části domu, bytu, kde by v noci většina obyvatel nevkročila ani za cihlu zlata. No a najednou člověk s akademickým vzděláním to vše vidí a cítí sám na sobě. Sice si zase na to něco nemůže sáhnout, ale svými smysly ony divné a neuvěřitelné věci vnímá. Najednou však současně zjišťuje, že to že na to něco takzvaně nevěřil, je mu houby platné!

 

 

47 |

2/8

Komu to však říct? Kolegům v práci? Ale ti jsou stejného smýšlení, jako byl on sám kdysi. Nebo snad spolku Sysifos či policii? Navíc se takový nešťastník může nechtě lehce octnout i v psychiatrickém ústavu, když už nevěda kudy kam se svěří svému lékaři či psychiatrovi. Protože ten, při návštěvě daného místa tam pochopitelně zrovna nic vnímat nemusí. Po čase, když už s těmi podivnými projevy Matky Přírody odmítá žít, se obrátí na nějakého psychotronika. Takový člověk ve většině případů sice zjistí, že v prostoru je něco negativního, nebo také dospěje k názoru, že tam sice něco je, ale nedokáže to blíže definovat a v podstatě si s tím ani neví rady. Vypadá to pak, jak to často vidíme v naší televizi. Vážně kráčející pán či paní obvykle s nějakou virgulí se tajemně zatváří a prohlásí na obrazovku: Cítím tady spoustu negativní energie. Nahrávají tak všem Sysifátorům a podobným stoupencům oficiální vědy jen na zteč, protože Ti to popřou z důvodů, že fyzikálními metodami tam jde obvykle změřit tak jedině starou belu. Mimochodem, vysvěcení svěcenou vodou provedené místním farářem se rovněž v 99,99% míjí jakýmkoliv účinkem. A tak hledá kdo by mu pomohl jeho svízelnou situaci řešit.

Dosti často při svých instalacích přístroje řady EKOplus na tyto anomálie jaksi automaticky přijde řeč sama od sebe, nebo nalezneme tato místa sami při určování průběhu GPZ . Polehoučku a opatrně se pak klientů doptáváme, zda o nějakých divných událostech z minulosti nebo i současnosti neví. (Tyto informace budou uveřejněny v budoucnu v oddíle o GPZ - GAZ).

Ve výčtu anomálií můžeme pokračovat ještě dál. Kdo například z nepsychotronicky zaměřených čitatelů těchto řádků, ještě dnes věří na prokletí, že ano? A nebo, kdo z nás všech úplně přesně chápe, jakým způsobem se v prostorech našich obydlí ukládají informace o tom, zda se hádáme, ubližujeme si nejrůznějším způsobem, a nebo jsme k sobě ohleduplní a vztah je prosycen opravdovou láskou. Myslím, že jen málokdo toto vše úplně přesně chápe. Přesto, že se takovými energiemi psychosomatického charakteru zabýváme už více jak 8 let, projevy a působení těchto energií nás mnohdy přivedou v úžas.

Asi víte o tom, že mnohé děti v útlém věku, než začnou přicházet do pubertálních let jsou velmi citlivé - senzitivní. U dosti z nich se projeví relativně velké jasnovidné vlastnosti. (Navíc je zde nutno podotknout, že ve věku do 4 let jsou všechny děti zcela spolehlivě citlivé na klasické GPZ a to do té míry tak silně, že se jim jako miminka a batolata přímo fyzicky vyhýbají. Určitě mnozí znáte tento fenomén z dob, kdy byly vaše děti, či sourozenci v miminkovském věku v postýlce, že se stávala taková zvláštní věc. Maminka dala dítě doprostřed postýlky a když přišla za čas zkontrolovat jak spí, milé dítě bylo přímo namačkáno až v příčkách nějaké stěny. A tak ho zase posunula doprostřed a dítě zase po čase mělo ruce i nohy v příčkách. Tento jev je zcela běžný a je způsoben jakousi zcela automatickou obranou těla v závislosti na pobytu v prostředí zatíženém emisemi GPZ.)

 

 

48 |

3/8

Zpět však k jasnovidným vlastnostem malých dětí. Právě totiž tato vlastnost jedné z dcer kolegy Miloslava K. (zakládajícího člena společnosti) stála na začátku objevu zcela zvláštních vlastností a možností využití přístroje řady EKOplus. V roce 1993 tj. kolem 10 let svého věku běžně viděla lidská biopole a to jak po zdravotní tak po mentální stránce a v barvách, včetně projevů GPZ - GAZ. Doma rovněž měli instalovaný přístroj a tu Lucka zjistila, že je schopna vnímat i energetické projevy tohoto zařízení. Jako správné dítě s ním začala manipulovat s tím, co to asi udělá? V poloze kdy je aktivní anténa špičkou k zemi zjistila, že se vlastní funkce přístroje převrátila jaksi úplně naruby. Místo aby přístrojové pole vyrábělo, najednou začalo stahovat něco do základen křídel, a pak nasáté energie a shluky něčeho rozbíjet a to vše pak vyzařovat ve formě do všech směrů rozstřikující se energie do okolního prostoru.

 

 

49 |

4/8

Krátce na to jsme měli u několika našich klientů, kteří měli již pár měsíců nainstalované přístroje řady EKOplus jakési zvláštní problémy. Zákazníci si stěžovali, že mají subjektivní pocit, jakoby se GPZ vrátily zpět. Naštěstí jeden z takto postižených klientů bydlel v Ostravě, takže nebyl žádný problém se tam kdykoli dostavit a daný problém zkoumat. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že GPZ jsou eliminovány s naprosto správnými parametry a přístroj nevykazuje ve své činnosti žádných a už vůbec ne negativních změn a závad. Byla provedena reinstalace, ale vše se za čas opakovalo znovu. Byl to docela pěkný psychotronický oříšek. Ovšem až na to, že zákazník se cítil býti jaksi podveden v tom smyslu, že měsíc či dva po instalaci je vše zase nějaké divné. Při detekcích jsme rovněž u zákazníka vnímali, že něco není v pořádku. Ing. Ivo Huserovi to však pořád nedalo spát. Byl to totiž on kdo v jednom z prvních případů zakletého rodinného domku instaloval tak cítil i jakousi morální povinnost dát těmto nanejvýš divným dějícím se věcem ten správný průběh. Základní faktor, ze kterého tenkrát vycházel byl ten, že celý tým AQUAMEDENu se shodl na tom, že přístroj pracuje naprosto správně a negativní účinky GPZ jsou spolehlivě eliminovány. Musí tedy existovat ještě jiný faktor, který v dané lokalitě způsobuje, že se lidé zde bydlící cítí špatně. I když tyto pocity tito lidé povětšinou vůbec nedokázali blíže definovat. Ivo Huser tehdy zcela samostatně došel k názoru, že příčinou oněch divných pocitů obyvatel RD jsou děje a události hluboko zpět v čase 100 až 150 let. Dospěl tenkrát k závěrům, že v lokalitě na jejímž území jsou postaveny současné RD došlo v oné minulosti při původním osídlování tohoto území k tak závažným negativním činům lidí, že to v prostoru zanechalo trvalé energoinformační stopy.
Přesně to, co dnes nazýváme Zbytková Rušivá Energetická Pole Psychosomatického Charakteru - ZREPPCH. A právě tyto energie dokáží naše přístroje spolehlivě eliminovat.

 

 

50 |

5/8

Napadlo nás tehdy, zkusit využít onen rozbíjející fenomén při záporně nastaveném přístroji, na který přišla Lucie K. Po předběžných telestetických testech vhodnosti této metody a vyžádání si souhlasu majitelů RD s tímto prvotním experimentem jsme přikročili k praktickému provedení prvního rozbití ZREPPCH. Pokud si vzpomínám, trvalo to tehdy něco kolem 10-15 minut. Byl to tehdy další kvalitativní krok vpřed, využívání nevšedních možností praktických aplikací působení přístroje . S úžasem jsme tenkrát pozorovali a detekovali prostor a okolí RD, jak se zlo tam nakumulované z více jak 100 let starých událostí v podstatě rozpouští a mizí zcela rozbité v okolním prostoru. (Dnes už víme, že tyto energoinformační struktury jsou rozbity na to něco, z čeho jsou tvořeny energetická kvanta Volných energií.) 
Tady se nám najednou otevřely nová tajná dvířka k dalšímu rozsáhlému výzkumu. V prvé řadě jsme onen proces s rozbíjením ZREPPCH zařadili jaksi automaticky před vlastní instalaci přístroje řady EKOplus. Tímto jsme získali za roky po něž už instalujeme přístroj velké množství poznatků, jejichž výsledky do sebe postupně zapadaly jako puzzle s odezvou prostoru na lidské konání v celé své šíři a to od téměř absolutního dobra až po hrůzné zlo. Zjistili jsme, že délka času, po který trvá rozbíjení ZREPPCH se dá velice dobře využít jako přesná míra toho, jestli v daném prostoru bylo lidmi produkováno zlo a dokonce i z větší části jeho druh.

 

 

51 |

6/8

To je ovšem jen takový základ toho, co přístroje řady EKOplus všechno umí. Jak už bylo výše naznačeno, jsou sbírány z okolí při procesu rozbíjení ZREPPCH i bioenergetická pole. Tohoto fenoménu se dá využít tam, kde se pracuje s biopoli - lidskou aurou. Při různých biotronických zásazích dochází mnohdy k tomu, že z člověka se buď část biopole oddělí, nebo mu je nějakou technikou odebráno. Toto oddělené biopole se sice někteří terapeuti snaží zlikvidovat, ale někteří ani ne, protože třeba ani nemusí vnímat, že se jim u nohou - či někde po koutech doslova válí chuchvalce aury, které se na ně samé, nebo na jiné osoby (pacienty) může docela dobře nabalit.

Například úplně hororové příběhy vyprávěl už před léty na svých přednáškách o tomto fenoménu známý psychotronik ing. Rumler ze Šumperka. Léčil pomocí biotronického zásahu holýma rukama nějaké děvče, jehož problém spočíval v tom, že mělo doslova vyboulené oko. Terapie byla pro děvče úspěšná a pacientka ještě při pobytu u pana Rumlera cítila, že se vše začíná vracet do normálu. Pokud si vzpomínám, tak myslím, že ještě tentýž den večer mu telefonovala, že oko už je skoro úplně v pořádku. Mladá slečna byla dobrá, zato pan inženýr ne. Ještě tentýž večer měl v obličeji pocit nějak divného tlaku a při pohledu do zrcadla s hrůzou zjistil, že teď mu vystupuje oko z důlku. Příští den se mu úspěšně podařilo nakazit tímto fenoménem i vlastní ženu a dítě. Nemusíte se bát, vzápětí tento problém zvládl, napravil zdravotní stav svůj i své rodiny, všichni žijí a jsou úplně normální.

Předchozí krátká ukázka je typickým příkladem nežádoucího přenosu bioenergií mezi lidmi, když není zajištěna likvidace špatné aury i s informací kterou nese. Čím je člověk větší citlivec, tím má k takovým problémům blíže. Takovýto nežádoucí přenos se může uskutečnit například i tím, že strávíte noc na posteli po někom, kdo měl těžké zdravotní potíže, atp..

 

 

52 |

7/8

Proces čištění prostoru se dá vystupňovat a zkvalitnit do té míry, že je to možno použít buď pro ozdravění extrémně velkých ploch (např. bojišť), nebo tam, kde jsou energoinformační anomálie takového charakteru, že se tam projevuje to, čemu se obecně říká poltergeist.

Takovou technologii jsme použili kromě jiného např. v obci Prace, kde jak si určitě mnozí vzpomínáte lítaly (samy od sebe) hrnky, talířky, sklenička i střešní taška. Šoty o tom tenkrát přinesla i ČT 1. Nikdo, včetně faráře, policie a několika kolegů psychotroniků si s tím tenkrát nevěděl rady. Abychom pomohli tehdejším usouženým a nešťastným obyvatelům rodinného domku, kde se to vše dělo, použili jsme pro nápravu energetických parametrů v prostoru poprvé v praxi nový experimentální model EKOplus53S. Nutno podotknout, že s úspěchem. (O této události existuje písemný zápis podepsaný oběma stranami a fotodokumentace.)

Vraťme se však opět k problematice čištění prostoru pomocí základního modelu přístroje EKOplus24. Energoinformační struktury způsobující to, že prostor je postižen ZREPPCH se ovšem nemusí svého postavení tak lehce vzdát. Jak jsou tyto rušivé struktury v prostoru uhnízděny záleží na více parametrech. Jednak mohou být tyto energoinformační pole nainstalována záměrně, nebo jsou to následky činů. Přičemž tvůrce těchto polí mohl mít různou motivaci, záměr a cíle, které ani v podstatě buď nemusíme pochopit, nebo ani k těmto informacím nemusí být umožněn přístup. Což jak je zřejmé, celou věc pěkně komplikuje. A rovněž tak i v případě, že je to sekundární projev po lidském činu, může mít takovýto útvar nejrůznější charakteristiku. (O tom bude blíže rozepsáno v samostatné kapitole GPZ - GAZ.) V této fázi je pro nás důležité, že z těchto výše uvedených důvodů někdy nestačí pro rozbití energoinformačních polí vždy jeden kus EKOplus24 . Asi Vás samotné už napadlo, že určitě dobrým řešením by bylo použít EKOplus72 . Je to naprosto správná úvaha. Ve své praxi jsme ovšem už několikrát narazili na ZREPPCH, o kterých už informace při předběžných detekcích dávaly jasně najevo, že samostatně použité přístroje EKOplus24  i EKOplus72  jsou na to slabé. I v takovýchto případech jsme našli řešení. Nutno podotknout, že hlavním tvůrcem těchto nových technologií byl pan Oldřich Blacha. Nebudeme zde z pochopitelných důvodů odhalovat celé know-how těchto metod. Myslím, že stačí, když uvedu, že jsme vymysleli jak použít přístroje EKOplus v tandemu. Destrukční účinek dvou spolu synchronně pracujících přístrojů EKOplus je opravdu již impozantní, jak ostatně sami uvidíte.

Aby jste si učinili jakýsi základní obraz o praktickém průběhu procesu při destrukci Zbytkových Rušivých Energetických Polí Psychosomatického Charakteru v praxi, připravujeme pro vás obrazové materiály.

 

 

53 |

8/8

V průběhu let jsme při instalacích přístrojů zjistili, že za běžných podmínek t.j. není-li už prostor obydlí zatížen nějakými energetickými poli z minulosti a tyto struktury v daném místě vytváří jen současní obyvatelé obydlí, dá se s velkou přesností z délky rozbíjecího času usuzovat na to, jak se obyvatelé chovají vůči sobě a okolí.

Jsou to již stovky a stovky takto provedených praktických úkonů a výsledná data získaných informací mluví sama za sebe. Přístroj řady EKOplus, ať je sebečarovnější zařízení, je to pořád přece jen přístroj, a jako takový se nedá obelstít ( prostě mu nic nenamluvíte ) a právě toho jsme využili v praxi. Navíc s tímto úkonem se dá spolehlivě odhalit jedna nepěkná vlastnost, kterou můžeme pojmenovat slovy: "Za mnohdy velmi okázale prezentovaným dobrem, se skrývá utajované zlo!"

Víme, že nemáme naprosto žádné právo soudit chování líných lidí, protože to je jejich život a jejich karma a odsudky patří k těm největším z chybných postojů člověka, které mu aniž to většina lidí ví a tuší, těžce komplikují život po všech stránkách. (E. Cayce) Jak už zde bylo zmíněno, podle délky rozbíjecího času můžeme posoudit, zda je v dané lokalitě vše v pořádku, či ne. Většinou se to nějakým způsobem odráží i v chování lidí, kteří tam bydlí.

Je-li vše v pořádku a rozbíjecí čas je nulový, pak tohoto úkonu není zapotřebí, (dosud jen jeden případ z mnoha set) a je jasné, že není co řešit. Obvykle se tyto časy pohybují v minutových intervalech a dají zhruba rozčlenit do těchto skupin.

0 min. - úkon není za potřebí, lidem láskyplnost čiší z tváře a je poznat i ze vzájemného chování vůči sobě a okolí. Jsou to lidé naprosto bezkonfliktní.

Do max. 3 min. - obyvatelé žijící v daném místě jsou hodní, laskaví, v rodině panují zdravé vztahy; jsou to normální hodní lidé, říkající si pravdu do očí.

Čas od 3 do max. 7 - 8 min. - rovněž hodný typ člověka, panují zde dobré partnerské vztahy, ale někdy vznikají menší roztržky např.: "Ty na mě nemáš čas. To co jsi slíbil udělat před týdnem, pořád ještě není hotovo." Eventuálně silnějším způsobem realizované prosazování svých názorů.

Čas 8 - 15 min. - roztržky kvůli penězům, sem tam konflikty při alkoholických dýcháncích, ostrá slova při výměně názorů a pod. Tento delší rozbíjecí čas může být také zapříčiněn velkou bolestí a žalem někoho z rodiny, kdy příčinou je nemoc či jiné utrpení. Problémy podobného charakteru můžou být i z minulosti.

Čas 15 až 30 - 35 min. - problémové vztahy, alkoholismus, hádky skoro na denním pořádku. Těžké životní tragédie atp.

Čas více než 40 min. - může to být ovšem také až několik desítek, nebo i stovek hodin. Těžké problémy... . Naprosto nutný individuální a citlivý přístup při hledání příčin.

Tímto tyto věříme, že zajímavé informace o možnostech přístrojů řady EKOplus zdaleka nekončí. Připravujeme velice zajímavé WWW stránky, které Vám umožní nahlédnout do toho, jak se v praxi řeší likvidace silného zla a dokonce i jak takové zlo vypadá. Jsou připravovány i obrazové materiály, které Vám umožní podívat se na to, jak přístroj řady EKOplus zpracovává Volné energie. Budete se na tyto zajímavé fenomény moci dívat očima špičkových jasnovidců.

 

 

54 |

Podmínky provozu zařízení EKOplus , jeho funkčnost v čase a záruka

Přístroje modelové řady EKOplus fungují na základě zpracovávání Volných Energií produkovaných stálými procesy v hlubinách naší Země vlastní přístrojovou anténou nastavenou při instalaci ve přesně specifické poloze, v níž je celé zařízení aretováno.

Přístroj je po nastavení zakryt kartónovým obalem, který je demontovatelný jedině tak, že je porušena jeho celistvost. Celé zařízení je nastálo uchyceno k pevnému nepohyblivému podkladu.

Jsou-li tyto parametry dané při uvedení do provozu dodrženy, je činnost přístroje neměnná a dlouhodobě stálá v čase. To znamená, že přístrojové energetické pole zařízení řady EKOplus je stabilní a to v dlouhodobém časovém horizontu po řadu let po celou dobu fyzické existence přístroje.

Díky těmto vlastnostem přístrojů není nutná jejich periodická kontrola, eventuálně kontrola činnosti z toho titulu, že již od uvedení zařízení do provozu uplynulo několik desetiletí. Přístroj může byt provozováno v běžných klimatických podmínkách bytových objektů všech typů, v průmyslových halách a v podstatě v jakýchkoliv typech stacionárních objektů užívaných v pro bydlení, zábavu, sport, včetně zdravotnických zařízení všech typů, správních budov firem atp.

Přístroje řady EKOplus nejsou citlivé na kolísání teplot a vlhkosti vlivem změn počasí. Nesmí však být umístěn v prostorách, kde je dlouhodobě uměle vytvářena vysoká vlhkost např. v prádelnách a podobně. Nesmí být skrápěn vodou - deštěm.

Je-li přístroj umístěn v půdních prostorách a příkladně při rekonstrukci střechy by mohlo dojít k smáčení deštěm, lze celé zařízení bez problémů zakrýt tenkou igelitovou nebo mikroténovou folií. Takovéto lehké zakrytí přístroje nemá žádný vliv na jeho činnost.

V těsné blízkosti přístroje nesmí být umísťovány kovové předměty, obzvláště s větší hmotností. Tato mezní vzdálenost je u typu EKOplus24  15 cm a EKOplus72  35 cm od stěny obalu.
Modelová řada přístrojů EKOplus při své činnosti do tělesa vlastní antény (tvarového zářiče) nic nekumuluje .

Funkčnost přístroje není závislá na době po kterou je v činnosti. Z tohoto důvodu není nutno přístroj po čase měnit, deaktivovat, omývat vodou a pod., tak jak je tomu u mnoha jiných přípravků používaných k zásahům do emisí GPZ.

 

 

55 |

Záruka

Záruka se vztahuje na schopnost přístroje zpracovávat terestrické Volné Energie a vytvářet kvalitní a stabilní energetické pole, v jehož prostoru jsou eliminovány negativní účinky GPZ na člověka, eventuálně hospodářské zvířectvo a rostlinstvo.

Záruka na vlastní přístroj řady EKOplus je 50 let.

Záruka na funkčnost schopnost vytvářet ochranné energetické pole, je po celou dobu fyzické životnosti vlastního tělesa přístroje.
Přístroj sám musí být funkční stále a to za předpokladu zachování nastavení původních parametrů daných výrobcem při instalaci.
Na funkčnost se nevztahuje žádné časové omezení (viz. výše).

 

 

56 |

Zaručené parametry energetických polí EKOplus24(72)

 

Typ zpracovávané energie:

 Terestriální Volné Energie z magmatických krbů

 Terestriální Volné Energie ze studené jaderné fůze

 

Tvar energetického pole:

 EKOplus24  - koule o průměru 24 metrů

 EKOplus72  - koule o průměru 72 metrů

 

 

57 |

Princip ochranné funkce energetického pole

Homogenizace prostoru z hlediska obsahu a rozmístění Volných Energií. Škodlivé energetické emise které jsou označovány jako GPZ, jsou ochranným polem přístroje na principu souhlasné rezonance nuceny kmitat na frekvencích jsoucích adekvátní kmitočtům lidského biopole. Tím je u emisí GPZ eliminován jejich destrukční charakter účinků na biopole člověka.

 

 

58 |

Pronikavost energetického pole

Pole zařízení proniká všemi stavebními materiály používanými při současných stavebních technologiích.

Typy GPZ na něž se vztahuje eliminační účinek ochranného pole přístroje a zaručená procentuální účinnost:

(výňatek z tabulky Rušení a eliminace GPZ)


V

 

 Vodní zóna

C

  Curryho zóna ( globální mřížová síť )

 H

 Hartmannova zóna ( globální mřížová síť )

ATP

 emise záření Aktivní Tektonické Poruchy

 M

 škodlivé emise z Monitorů ( PC, televizní přijímače )

 ES

 škodlivé emise z Elektro Spotřebičů ( bílé zboží atp. )


Typ odrušovače

          Eliminace škodlivých účinků GPZ v %

Tvar

energet.

pole

 Schopnost zařízení
rušit a rozbíjet

ZREPPCH

V

C

H

ATP

M

ES

EKOplus24
90
88
100
70
60
75
koule
ano má
EKOplus72
93
91
100
75
70
82
koule
ano má