Jiné reality (vícedimenzionální systémy a paralelní světy)

Jiné realityvýzkum -  poznání -  využití

Asi si říkáte, co ti lidé chtějí k tomu říct, když nejsou ani  kvantoví fyzici, ani mezi sebou nemají žádného "Teslu či Einsteina" a Hawkingovi ani nemluvě. I když, nevím, ale myslím si, že zrovna v této oblasti platí rčení, které řekl jeden ze známých fyziků a sice, že : "Žádná teorie, která není dost šílená, nemůže být pravdivá." Rovněž tak je pravda, že mnozí známí kvantoví fyzici, mimo jiné i Hawking, když už neví kudy kam, tak utíkají k Bohu. Takže vzhůru do "fantastična", do vzájemně prolínajících se světů a ví opravdu jen Bůh, čeho všeho ještě. Z toho mála co jsme zatím poznali vyplynulo asi toto, že skutečnost je daleko více SCI-FI než to nejfantastičtější natočené filmové SCI-FI ! Takže vlastně budeme psát vážně o událostech vystřižených jako někdy z pohádky a někdy starých pověstí, no a někdy ty události budou takřka zázračné a přitom jen pár  let staré. Kdo z čitatelů se alespoň trochu díky svému zájmu dozvěděl něco o částicích, které tvoří základní stavební kameny hmoty, ví jaké má dnešní fyzika vlastně obrovské potíže s tím, popsat proč se ony částice chovají právě tak jak se chovají. Co je k tomu vede a odkud se všechny ty síly a energie berou?  Na školách se sice učí pojmy jako třeba "silné a slabé  jaderné síly" atp., přičemž se jaksi automaticky předpokládá, že ty síly tam jsou  tak nějak odjakživa samy od sebe. Do toho zkusíme tak nějak "zavrtat" na jiném místě. Ale už tady na těch několika předcházejících větách je vidět, že vůbec není jednoduché popsat náš svět, s "našimi" projevy hmoty v soustavě této dimenze. Výše uvedené mluví téměř jednoznačně pro použití psychotronických metod. Neboť právě psychotronika má ve své kuchyni metody jak vidět neviditelné a hmatat nehmatatelné, či detekovat neměřitelné! 

Zda tomu věříte nebo ne, je spíše Váš problém. 

Protože neustále stavíme na tom, že pouze praxe ukáže pravdu.

Jiné reality to je vůbec velmi široký pojem.V kombinovaných souvislostech se k nim vážou mnohé jiné problematiky. Vše je to velmi umně spojeno a ubezpečujeme Vás všechny, že čím více toho budete vědět, tak tím více nad tím vším budete žasnout. Je to totiž vše propojeno jako by ta mnohodimenzionální a víceprostorová příroda byl živý organismus, který když chcete  studovat a chcete pochopit jeho bytí, tak jej musíte zkoumat jako celek v jeho prostředí. Následně je zřejmě velmi  nedokonale naznačeno co vše se v pojmu jiné reality prolíná :

Paralelní světy

Různé toky času -  (vzhledem k našemu)

Volné energie

Zemský energetický dvanáctistěn

Podstata hmoty

Vyšší záměry Nejvyšší moci, či Stvořitele toho všeho

Zásahy jiných civilizačních entit

Karma člověka

Duše lidských bytostí

Kamenné energetické systémy

Teslovy výzkumy časových zámků lidských bytostí


Určitě by se toho našlo daleko více, co by tam mělo být přiřazeno. Právě tím, že tyto informace jsou publikovány internetem, je zde daleko větší možnost komunikace s čtenářem. Což může umožnit díky vaším budoucím určitě zajímavým připomínkám  to, aby celý tento systém byl lépe prostudován a poznán. Zde si myslíme, že je na místě  velká skromnost a takřka posvátná úcta k Tomu, nebo Čemu, kdo to vše vymyslel a svým tvořením zrealizoval. Co tím máme na mysli ? Asi to, že po celém světě od počátku písemných záznamu lidstva (tedy těch posledních) jsou poměrně četné zmínky o tom, že existuje ještě něco jiného než, "ta naše realita". Jak sami vidíte, přesto, že je o tom hodně zápisů jsou s popsáním takovýchto fenoménů jaksi problémy.

Zde namátkou uvedeno několik důvodů:

Události týkající se náhodných kontaktů s jinýma dimenzemi  se dějí neočekávaně a lidé na to nejsou připraveni ( vyvstává otázka, zda by do uvedených míst kde k prolnutí prostoru došlo opravdu šli i kdyby připraveni byli ).

Skoro v naprosté většině případů jsou aktéři takovýchto fenoménů "takoví ti obyčejní lidé" žijící běžným životem a je to pro ně šok. (a pro koho to šokem není, že ano). Z předchozího vyplývá, že to málokdy - téměř vůbec nikdy nejsou vědci, kteří by navíc byli obtěžkáni měřícími přístroji a navíc - jakým druhem přístrojů? Často se stává, že se lidé ztratí jaksi úplně, to je nenávratně, ( jako se tomu děje například u nás v Beskydech poblíž Lysé hory v lokalitě zvané Malchor ).  Tím i o této události nemohou podat zprávu a víme o tom jen zprostředkovaně. Skoro v naprosté většině případů chybí jakékoliv vnější příznaky, které by upozornily na to, že se  něco takového bude někde dít. Když pak fenomén nebo úkaz přestane fungovat či být viděn, obvykle po něm nezbude ani stopa a  naše fyzika "post faktum" nic moc obvykle změřit nemůže. Určitě by se našly ještě další a další faktory, které by vypovídaly o tom jak je to vše problematické.

Tím, že spolu můžeme aktivně komunikovat, nám budete - li mít zájem, můžete sdělovat své často určitě nevšední zážitky a zkušenosti týkající se už zmíněných zvláštních fenoménů. Což by mohlo alespoň trochu více nám všem přispět k pochopení takových zvláštních fenoménů a úkazů jako je třeba :

Pobyt člověka v jiné realitě s jiným časem

Nahlédnutí do paralelních světů

Ztrácení se lidí neznámo jak, kde a kam

Padání věcí odnikud

Příchod jiných bytostí odněkud


Jsou zde zřejmě další a další možnosti různých fenoménů na které může člověk během svého života narazit. Když nám dáte o takovýchto věcech vědět, pokusíme se  vyzkoumat, co bude v našich možnostech a mezích. Jak totiž vyplývá  z dostupných informací, jsou skoro v naprosté většině případů takové "průchody a okna" do jiných světů nějakým způsobem zajištěny a dosti často i  střeženy. Tím je dána i skutečnost, že možnost získávání dalších informací o všech těch zvláštních věcech není povětšinou závislá zrovna moc od  našeho chtění. O tom však  až dále.

Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.